Ulusal Kurtuluş Cephesi şu anlamlara gelebilir:

Yanıtlar