Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, 1986-2000 yılları verilen ve dünya barışına katkıda bulunanlara tevcih edilmiş bir devlet ödülüdür.
Mevzuat dayanağını 14.11.1984 tarih ve 84/8769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü" teşkil etmekteydi.

Uluslararası Atatürk Barış Ödülü

Uluslararası Atatürk Barış Ödülü ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

İlgili konuları ara

Yanıtlar