Uluslararası Fonetik Alfabesi

Uluslararası Fonetik Alfabe (sescil alfabe, sescil abece, İngilizce: ``International Phonetic Alphabet``, IPA) seslerin kağıt üzerinde gösterilebilmesi

Uluslararası Fonetik Alfabe (sescil alfabe, sescil abece, İngilizce: ``International Phonetic Alphabet``, IPA) seslerin kağıt üzerinde gösterilebilmesi için oluşturulmuş standart alfabe. Tüm dillerdeki konuşma seslerini bir örnek biçimde kodlayabilmek için oluşturulmuş işaretler ve simgeler sistemi. Bu sistemden en çok dilbilimde ve sözlüklerin hazırlanmasında yararlanılır.

Dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlamak, tutarsız ve keyfi yazımlarla çok sayıda transkripsiyon (yazı çevirimi) sisteminin doğurduğu karışıklıkları önlemek gayesiyle geliştirilmiş alfabedir. ``Uluslararası Sesbilgisi Alfabesi`` olarak da bilinir. IPA`nın bir gayesi de bir kelimeyi diğerlerinden ayırmaya yarayan her ses için ayrı bir sembol geliştirmektir.

IPA`da temel olarak Latin harfleri kullanılır. Bunun dışında başka alfabelerden harf alınmış, bunlar Latin harflerine uyacak biçimde değiştirilmiştir. İnce ses ayırımları ve genizsilleşen ünlülerle sesin uzunluk, vurgu ve titreşimi, harflerin üstüne veya altına konan çeşitli işaretlerle belirtilir.

IPA dar ve geniş yazı çevrimlerinde kullanılabilir. Mesela anadili İngilizce olanlar tek bir t sesi ayırt ederler. Bu sebeple geniş yazı çevriminde bu sese karşılık tek bir sembol yeterlidir. Ama t`nin tap, pat ve stem gibi kelimelerdeki söylenişlerinin birbirinden biraz farklı olduğunu belirtmek için dar yazıçevrimi yani t`nin altına veya üstüne belli işaretler koymak gerekir.

Uluslararası Sesbilgisi Alfabesi umulduğu kadar başarılı olamamıştır. ABD`de Avrupa`ya nazaran daha az kullanılmıştır. Latin alfabesinin yanı sıra çok sayıda özel işarete yer verdiği için basım ve daktilo etme güçlüğü vardır. Yer kazanmak ve kolaylık sağlamak gayesiyle IPA işaretleri ekseriyetle değiştirilerek veya birbirlerinin yerine kullanılır.

Dış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

  • Ahmet Avatar
    Ahmet - 2 yıl önce

    IPA adresi "http://www.internationalphoneticassociation.org/ olarak degistirmenizi tavsiye ederim


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Uluslararası Fonetik Alfabesi
Uluslararası Fonetik Alfabesi