Uluslararası Havacılık Teşkilatı

sivil havacılık

Sivil havacılık, havacılığın spor ya da ticari bir faaliyet olarak, askeri olmayan amaçlarla yürütülmesinin genel adıdır. Sportif havacılık(Planör, yamaç paraşütü, paraşüt, yelkenkanat vb.), ticari yolcu ve yük taşımacılığı, havadan çekim gibi havacılık f...

havacılık

Havacılık, insanlar tarafından üretilmiş hava taşıtlarıyla uçmak ya da uçmak için gerekli olan makinaların tasarımıyla veya bakımlarıyla uğraşmak demektir. Daha genel bir anlamda, havacılık terimi, hava taşıtı ile ilgili olan tüm eylemleri, endüstrileri,...

Uçuşa Elverişlilik Yönergesi

Uçabilirlik Yönergesi ya da Uçuşa Elverişlilik Yönergesi, İngilizce adı ile Airworthiness Directive ve Fransızca adı ile Consigne de Navigabilití© (``CN``) ya da havacılıktaki genel kullanımı ile ``AD``, belli bir modeldeki uçak için uçağın üretici firmas...

Havacılık Meteorolojisi

Uçuş faaliyetlerini etkileyen meteorolojik olay (Oraj, Downburst, Microburst, Türbülans, Buzlanma, Sis vs.) ve parametrelerin gözlem ve tahminlerini kapsamına alan ve meteorolojinin havacılıkla ilgilenen dalına

Osmanlı Hava Kuvvetleri

Osmanlı Hava Kuvvetleri, Haziran 1909'da kurulmuş olup, dünyadaki ilk hava kuvvetlerinden biridir. Osmanlı Devleti'nin, Paris'teki Uluslararası Havacılık Konfernansı'na iki Türk pilotunu göndermesinin ardından kurulmuştur. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paş...

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'de sivil hava yolları kurmak ve bu yolda taşıma yapmak üzere görevlendirilir. Ankara'daki Ulaştırma Bakanlığı binasında hizmet vermektedir.

Ultralight havacılık

Ultralight havacılık, Motorlu çok hafif hava araçlarıyla yapılan havacılık çeşitidir.

HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş)

27 Ocak 2001 Tarihinde kurulan Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. , Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından oluşturulan İTEP ‘in (İleri Teknoloji Endüstri Parkı Projesi) 4 ana unsurundan biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası havaalanını işletm...

Türkiye'de havacılık ve uzay mühendisliği eğitimi

Havacılık ve uzay mühendisi, hava ile etkileşen her çeşit mühendislik ürünün tasarlanması ve inşaat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Yapımı düşünülen hava taşıtının diza...

Hezarfen (meteoroloji)

Hezarfen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sivil ve askerî havacılık için havacılık meteorolojisi tahminleri ve raporları hazırlayan ve sunan bir internet servisi. Bazı sayfalara üyeliksiz erişim mümkün olmakla birlikte havacılık ile ilgili hizmetle...