Bu makale günümüz uluslararası sendikaları hakkındadır, tarihi örgüt için Birinci Enternasyonal'e bakınız.
Uluslararası Emekçiler Birliği (AIT/IWA) çoğunluğu anarkosendikalist olmakla birlikte devrimci programa sahip yapılarıda barındıran, farklı ülkelerden anti-otoriter sendikaları bir araya getiren ulusötesi anarşist bir örgüttür.

Uluslararası işçi birliği

Uluslararası işçi birliği ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Uluslararası İşçi Birliği

İlgili konuları ara

Yanıtlar