Uluslararası Saydamlık Örgütü (İng. ``Trancperancy International``) 1993 yılında Berlin`de kurulmuş uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. 70`den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Berlin` deki küçük bir sekreterya uluslararası saydamlık hareketini koordine etmekte ve desteklemektedir. Ayrıca Londra`da bir araştırma bölümü vardır.

Uluslararası Saydamlık Örgütü

Uluslararası Saydamlık Örgütü (İng. ``Trancperancy International``) 1993 yılında Berlin`de kurulmuş uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. 70`den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Berlin` deki küçük bir sekreterya uluslararası saydamlık hareketini koordine etmekte ve desteklemektedir. Ayrıca Londra`da bir araştırma bölümü vardır.

Yaklaşık 60 ülkede Uluslararası Saydamlık Örgütünün temsilcileri konumunda olan ve temel amacı yolsuzluklarla mücadele ve saydamlığın geliştirilmesi olan sivil toplum kuruluşu saydamlık hareketinin ana çatısını oluşturmaktadır. Bu örgütler ülkelerinin özelliklerini de dikkate alarak yolsuzluklarla mücadelede yeni stratejiler geliştirmekte ve ülkelerindeki gelişmeleri gözlem altında tutmaktadırlar. Ülke bölümleri mali açıdan olsun, kurumsal açıdan olsun Berlin`deki merkezden tamamıyla müstakildir, ancak merkezin temel ilkelerini faaliyetlerinde göz önünde bulundururlar. Ülke bölümleri aynı şekilde hükümet ve iş çevrelerine karşı da bağımsızlıklarını korurular.

Ülke Bölümlerinin yöneticileri seçimle işbaşına gelirler ve uluslararası Saydamlık Örgütünün yöneticilerine de bunlar seçer.

Genel KurulGenel kurulu, üye listesinde yer alan asıl üyelerin katılımıyla her yıl Şubat ayında toplanır. Genel kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır. Yönetim kurulunun bu çağrısı ya doğrudan, yahut denetleme kurulu veya dernek üyelerinin başta birinin yazılı isteği üzerine zorunlu olur. Mahalli sulh hukuk hakimliğinin karar verdiği durumlarda davet dernek üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik heyet tarafından yapılır.

Linkler

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar