Uluslararası Yardımcı Dil

Ingilizce

‎ingilizce

İng.

İngilizce|İngilizce:

İngilizce|İng:

İngilizce Dili

Basit İngilizce

Idiom Neutral

Unua Libro

''Unua Libro'' (''İlk Kitap'') uluslararası dil Esperanto'yu tarif eden ilk yayındır (o tarihlerde ''Lingvo Internacia'', "Uluslararası Dil" şeklinde isimleniyordu). Esperanto'nun yaratıcısı Dr. L.L. Zamenhof tarafından hazırlanıp Temmuz 26, 1887 tarihind...

Güzin Tural

Güzin Tural, (Adana 25 Şubat 1957 - Ankara 12 Kasım 2006)Türk dili araştırmacısı, öğretim üyesi (yardımcı doçent doktor).