--}}

UML

UML (Unified Modeling Language) Türkçe karşılığı "Birleşik Modelleme Dili" şeklinde adlandırılabilir. UML bir programlama (ya da yazılım geliştirme) dili Daha çok yazılım geliştiriciler tarafından kullanılır.

düzenle|Mart 2007 şablon:UMLDiyagramTipleri "Unified Modelling Language" `in kısaltması olan UML türkçe olarak "Birleşik Modelleme Dili" şeklinde isimlendirilebilir. UML bir programlama (ya da yazılım geliştirme) dili olmaktan ziyade iş sistemlerinin nasıl modellenebileceğini belirleyen ve açıklayan yöntemlerin bir araya toplanmış halidir. Daha çok yazılım geliştiriciler tarafından kullanılıyor olsa da UML ile yapılan modellemeler her zaman yazılım projelerinde kullanılmak zorunda değildir: Resmi UML dokumantasyonlarında UML `in yazılımın yanısıra "İş Sistemleri Modellenmesi" `nde de kullanılabileceği belirtilmiştir.

Mesela bir iş sistemin yapısını sade ve anlaşılır şekilde ortaya çıkarmak için Paket Diyagramı ("Package Diagram") kullanılabilir. Sınıf Diyagramı ("Class Diagram") vasıtası ile Nesnel Yönelimli Programlamada temel teşkil eden sınıflar net şekilde gösterilebilir ve böylece sağlanan ek görsellik ile yazılım tasarlamanın ilerleyen aşamalarında daha yüksek verimlilik sağlanabilir.

UML `in belki de en kullanışlı diyebileceğimiz diyagram türü olan Faaliyet Diyagramları ("Activity Diagram") ile yazılım haline getirilmek istenen süreçler herkesin anlayabileceği şekilde görüntülenebilir. Bu açıdan faaliyet diyagramları hem yazılımcıya hem de yazılımı kullanacak olan kişilere net bir görüş sağlar. Faaliyet Diyagramları

Diyagramları oluşturmada altın bir kural vardır: Diyagramdaki elemanlar ne kadar az olursa o kadar açıklayıcı olurlar. Detayların tümünü bir diyagramda göstermeye çalışırsanız hem kendiniz hem de yazılımı kullanacak olanlar temel bakış açısını yitirebilirler, o yüzden sadelik önemlidir.

UML diyagramları Avrupa`daki yazılım geliştiriciler tarafından Türkiye`dekilere oranla daha çok kullanılmaktadır. Fakat bu durumun yazılım geliştirmede nihai verimliliği ne kadar etkilediği konusunda net birşey söylenemez. UML bir modelleme aracı olup kullanılması bir tercih meselesidir. UML diyagramları kullanılması yazılımın verimliliğini garantilemez. Hiç UML kullanmadan hatta herhangi bir modelleme kullanmadan çok iyi verimli çalışan yazılımlar geliştirmek mümkün olabileceği gibi, en üst düzeyde UML kullanıldığı halde verimli sonuç üretemeyen yazılım yapmak mümkün olabilir.

bilgisayar-taslak

Unified Modeling Language

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

UML

İngilizce UML kelimesinin İspanyolca karşılığı.
lenguaje de programación para fines generales utilizado para el desarrollo de proyectos orientados a objetos complejos (Informática)

UML

İngilizce UML kelimesinin Almanca karşılığı.
UML, Unified Modeling Language, Programmiersprache zur Entwiclung von komplexen objektorientierten Projekten benutzt (Computer)

UML

general-purpose programming language used to develop complex object-oriented projects (Computers)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.