Umran

Kısaca: "Tarih telakkisinin mahiyeti İbn Haldun'u tabii olarak "Umran" fikrine sevk etmektedir. Bugünkü istilahlarımıza göre medeniyetin tam kendisini ifade eden, Alman sosyolojisi istilahları göz önüne alındığı takdirde aynı zamanda "kültür, hars" manasını da şümulü dairesine alabilecek olan bu umran fikri, Arap müverrihini on dokuzuncu asrın sosyologları nazarında orijinal gösteren belli başlı düşüncelerden berini teşkil eder. ...devamı ☟

"Tarih telakkisinin mahiyeti İbn Haldun'u tabii olarak "Umran" fikrine sevk etmektedir. Bugünkü istilahlarımıza göre medeniyetin tam kendisini ifade eden, Alman sosyolojisi istilahları göz önüne alındığı takdirde aynı zamanda "kültür, hars" manasını da şümulü dairesine alabilecek olan bu umran fikri, Arap müverrihini on dokuzuncu asrın sosyologları nazarında orijinal gösteren belli başlı düşüncelerden berini teşkil eder." İbn Haldun tarihten hareketle umran ilmine varmıştır. Cemil Meriç'in ifadesiyle umranın keşfi, tarihten tesadüfü kovan bir ihtilaldir. Çünkü o, "umran ilmini tesis etmiş, tarihin karanlıklarını aydınlatmaya, maziyi örten yoğun hurafe ve efsane bulutlarını dağıtmaya çalışmıştır. İbn Haldun, umran ilmini tarih için bir vasıta olarak görmüştür. Lakin onun nazarında tarih, medeniyet, beşeriyet ve kültür tarihi olduğundan bir içtimai felsefe kurabilmiştir. Ona göre aslında tarih de bir nevi umran ilmidir." Cemil Meriç, umran'ı, "geniş manasıyla medeniyet, yani: bir kavmin yaptıklarının ve yarattıklarının bütünü, içtimai ve dini düzen, adetler ve inançlar" olarak tanımlamaktadır. Ancak Uludağ, İbn Haldun'un umrana yüklediği mananın medeniyet tabirinden daha şumullü, umumi ve ilmi olduğunu söyler. İbn Haldun'a göre, insani toplanma, dünyanın bayındırlığı (umran) anlamına gelir. Bu zorunludur. Çünkü, insan, tabiatı gereği medenidir. Yani medeni topluluk -ki bu kenttir- insan türü ve bekası için zorunludur. Umranın anlamı işte budur. İbn Haldun umranı iki kategoride inceler ve medeniyetin bu aşamalar sonucunda oluştuğunu belirtir: ;Bedevi umran: Bedevilik yani badiye hayatı, ne çöl hayatını ve ne de köy veya kır hayatını ifade etmekte belki de bunların hepsini içermekte, bedevilerin oturduğu ve dolaştığı her bölgeyi, göçebelikten yarı göçebeliğe ve hatta kısmen göçebe köylü hayatına kadar her durumu içine almaktadır. Bugün sosyo-kültürel anlamda bu kavramı "köylülük" ile ifade edebiliriz. Bedevi umran ayrıca üç alt kategoriyi de içerir. ;Hadari umran: Hadari umran ise şehir hayatına veya yerleşik hayata karşılık olmaktadır. Hadarilik de bugün "şehirlilik" olarak ifade edilebilir. Umran olgusunun İbn Haldun'a göre üç özelliği vardır: # Tabiidir: İnsan toplumu tabiidir, insan tabiatı gereği sosyaldir, tek başına yaşayamaz. # Organiktir: İnsan toplumunun belli bir biçimde gelişmesi zorunludur. # Fonksiyoneldir: Bireyler, iyi yaptıkları ve belli ustalıklar kazandıkları belli bir işte uzmanlaşmaya yönelirler. Notlar * BİR MEDENİYET KURAMCISI OLARAK İBN HALDUN * MUKADDİME. İBN HALDUN * Mukaddime, I, 143; * Kızılçelik, Sosyoloji Teorileri, I, s. 7-8; * Keskin, “İbn Haldun’da Sosyal Değişme ve Sosyal Değişme Kavramları”, s. 36.

Kaynaklar

Vikipedi

umran

Osmanlıca umran kelimesinin Türkçe karşılığı.
İmar ile şenlendirilmiş olan. Bayındırlaşmak. Medenilik. Saâdet. Mutluluk.

umran

(Arapça) 1. Bayındırlık, ma-murluk. 2. Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Umran Nazif Yiğiter
3 yıl önce

Umran Nasyonel Sosyalist Partif Yiğiter (d. 21 Mart 1915, İstanbul - ö. 28 Aralık 1964), Türk hikâyeci ve eski vekil. 21 Mart 1915 yılında İstanbul'da doğan Umran Nasyonel Sosyalist Partif Yiğiter'in...

Umran Ertok
4 yıl önce

^ "Umran Ertok Vefat Etti". Türk Sineması Araştırmacıları. 4 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2014.  ^ "Umran Ertok...

Gülçin Hatıhan
3 yıl önce

Zuleyha Kendimize Doğru - Suzan Hıyanet Sarmalı - İpek Poyraz Karayel - Umran İstanbullu Gelin - Figen Hercai - Handan Şadoğlu Kişisel web sayfası 29...

Asuman Arsan
6 ay önce

yıl sürecek bir evlilik yaptı, 3,5 ay sürecek olan ikinci evliliğini ise Umran Ertok'la yapmıştır. 1965'ten itibaren sinema ve dizi filmlerde rol aldı...

Asuman Arsan, 11 Ekim, 1934, 1997, 9 Mayıs, Antalya Film Şenliği, Dormen Tiyatrosu, Muammer Karaca, Çiçek Taksi, Kırlangıç Fırtınası, Faize Hücum
Yusuf Kaplan
3 yıl önce

Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Ardından 3 yıl Umran dergisini yönetti. Yusuf Kaplan, hâlen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde...

Yusuf Kaplan, 1964, 1991, Bilgi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kayseri, Londra, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Gazete, TV5, Umran Dergisi
14. Kolordu (Osmanlı)
3 yıl önce

Sana'a 115. Piyade Alayı, Sana'a 116. Piyade Alayı, Zimar 117. Piyade Alayı, Umran, Zindiye, Shibam 39. Piyade Taburu, Su'il Hamis 40. Piyade Tümeni, Hudeyde...

Yirmisekiz Mehmed Çelebi
6 ay önce

kitap halinde padişaha sundu. Mehmed Efendi'nin, ""Fransa’nın vesait-i umran ve maarifine dahi layıkıyla kesb-i ıttıla ederek kabil-i tatbik olanların...

Yirmisekiz Mehmed Çelebi, 17. yüzyıl, 1720, 1732, 1742, 1755, 1757, 1867, Bordeaux, Defterdar, Edirne
Haarp
6 ay önce

aştığı iddia edilmiştir. Stanford Üniversitesi profesörü, Türk bilim insanı Umran İnan, Popular Science dergisine verdiği demeçte iklim kontrolü ile ilgili...

Haarp, ABD, Alaska, Nikola Tesla, Taslak, Teknoloji, İyonosfer