Un hububat taneciklerinden öğütülerek yapılan yarı işlenmiş yiyecek. Un çoğunlukla buğdaydan elde edildiği gibi, diğer hububat tanelerinin tohumlarından da yapılır. Patates, çavdar, mısır unlarının da buğday ununa katıldığı olur. Bununla beraber dünyadaki unların çoğu saf buğday unudur.

UN (fransızca) türkçe anlamı
1. bir
2. birinci
3. tek
UN (inglizce) türkçe anlamı
4. zm. bir
5. ök. değil
6. olmayan
7. siz
8. sizlik
UN (türkçe) anlamı
öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri: buğday unu. pirinç unu. patates unu.
UN (türkçe) anlamı
9. Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri:
10. İstanbul'da mısır unundan baklava yapılırmış
11. diye bir gün köye geldi.- S. F. Abasıyanık.
12. Atasözü
13. deyim ve birleşik fiiller
14. un ufak etmek
15. un ufak olmak
16. ununu elemiş
17. eleğini asmış
1. pref. not
2. non
3. opposite of
4. lacking
5. free from (Prefix)
6. n. Un
7. United Nations
8. international organization of countries devoted to maintaining positive international relationships
pron. one,
UN (türkçe) ingilizcesi
9. pref. not
10. non
11. opposite of
12. lacking
13. free from (Prefix)
14. n. Un
15. United Nations
16. international organization of countries devoted to maintaining positive international relationships
pron. one,
un (almanca) ingilizcesi
abbr. u. n.,
un (fransızca) ingilizcesi
17. art. a
18. an
un (almanca) fransızcası
1. abbr. o.n.u.
un (fransızca) almancası
1. adj. ein
2. art. ein
3. num. eins
un (fransızca) italyancası
1. 1. (général) un
2. uno
3. una2. (déterminant indéfini) un
4. una
5. un certo
6. una certa
7. qualche
8. un'3. (nombre cardinal) uno
9. 4. (nombre cardinal) uno (m)5. (mathématiques) unità {invariable}
10. uno (m)
11. 6. (article indéfini) un
12. uno
13. una
14. un'7. (nombre cardinal) uno
un (fransızca) ispanyolcası
1. 1. (général) un
2. una2. (déterminant indéfini) un
3. una
4. un cierto
5. una cierta
6. algún
7. alguna3. (nombre cardinal) un
8. 4. (nombre cardinal) uno (m)5. (mathématiques) unidad (f)
9. 6. (article indéfini) un
10. una7. (nombre cardinal) uno
un (fransızca) portekizcesi
1. 1. (général) um2. (déterminant indéfini) um certo
2. uma certa
3. um tal de
4. uma tal de
5. alguma
6. uma3. (nombre cardinal) um
7. 4. (nombre cardinal) um (m)
8. uma (f)5. (mathématiques) unidade (f)6. (article indéfini) um
9. uma
10. 7. (nombre cardinal) um
un (fransızca) flemenkcesi
1. 1. (général) een2. (déterminant indéfini) een zekere
2. één of andere
3. enig
4. een of ander
5. een3. (nombre cardinal) een
6. één
7. 4. (nombre cardinal) een (m/f)5. (mathématiques) één (n)6. (article indéfini) een
8. 7. (nombre cardinal) een

Un hakkında bilgiler

Un hububat taneciklerinden öğütülerek yapılan yarı işlenmiş yiyecek. Un çoğunlukla buğdaydan elde edildiği gibi, diğer hububat tanelerinin tohumlarından da yapılır. Patates, çavdar, mısır unlarının da buğday ununa katıldığı olur. Bununla beraber dünyadaki unların çoğu saf buğday unudur.

Buğday tanesinden un elde edilmesi bugün birçok ülkede büyük bir endüstri olup, Dünya genelinde senede 120 milyon tondan fazla un üretimi yapılmaktadır. Dünyanın en çok un üreten ülkesi Amerika Birleşik Devletleridir. Rusya, Arjantin, İngiltere, Romanya, Almanya, Japonya ve İspanya bunları takip eder.

Un çeşitleri

İki temel buğday un çeşidi vardır: Bunlar beyaz un ve buğday unudur. Buğday tanesi embriyon-yumurta akı, selüloz ve kepek olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir. Kepek kısmı buğday tanesinin ağırlık olarak % 14’ünü teşkil eder. Unun cinsini tayin eden kepek miktarıdır. Unun çoğunu meydana getiren buğdayın iç kısmı yumurta akı maddesiyle selülozdan meydana gelen endosperm denilen kısımdır. Bu kısım buğdayın % 83’ünü teşkil eder. (Bkz. Buğday)

Buğday olduğu gibi değirmende öğütülürse elde edilen una, buğday unu denir. Kepek miktarı ve endosperm kısmında bulunan protein miktarına bağlı olarak da çok çeşitli beyaz unlar vardır. Undan yapılan hamurun elastikiyeti un içinde bulunan gluten denilen proteinli maddelerin çokluğuna bağlıdır. Bu bakımdan endosperm kısmında yumurta akı maddesi selülozdan fazla olan buğdaylardan elde edilen un, gluten teşekkülüne daha müsaittir.

Buğday unuyla yapılan ekmek ve diğer fırınlanan maddeler beyaz unla yapılanlara nazaran daha ağır olurlar ve güzel korunmadıkları takdirde ekşiyip küflenirler. Bunlardan dolayı beyaz un, buğday unundan daha çok kullanılır.

Beyaz unun da kendi arasında değişik maddeler yapmak için kullanılan çeşitleri vardır. Unlar ne kadar çok proteine sahip olurlarsa gluten yapma güçleri o kadar artar. Ekmek, yüksek proteinli buğday unundan yapılır.

Yumuşak buğdaylar sert buğdaylardan daha az proteine sahiptirler ve bunların unları daha az proteinli olur. Yumuşak buğday unları kek, bisküvi gibi yumuşak ürünleri yapmada kullanılırlar. Zira bu ürünler sert undan yapılmaya kalkılırsa yumuşak olması gereken pasta vs. gibi ürünler çok sert olur.

Ev kadınına en elverişli olan, genelde ekmek ve yumuşak pastalar dahil her şeyde kullanılabilen bir un çeşidi olan beyaz undur.

Buğday beyaz una dönüştürülürken buğday tanecikleri parçacıklara bölünürler, embriyo ile kepek başka yere ayrılır. Her 45.3 kg buğday tanesinden 32.6 kg beyaz un elde edilir.

Buğdaydan un elde etmek için özel değirmenlerde buğdayın öğütülmesi gerekir. Öğütme işlemine başlamadan önce buğday kalitesinin tespiti temizlenmesi ve kabuk kısmının kolay çıkması için ıslatılması lazımdır. Elde edilecek un cinsini belirlemek üzere de çeşitli buğdaylar belli oranlarda karıştırılabilir. En basit buğday öğütme sistemi birbirine basan yüzeyleri düz ve biraz pürüzlü ağır silindir biçiminde taşlardır (bkz. Değirmen). Üst taşın ortasından içeri giren buğday taneleri ayrı ayrı hızlarda dönen taş silindirler arasında ezilmeye başlar. Ezilen buğday tel elek ve kumaş eleklerden defalarca geçirilerek un elde edilir.

Unun elde edilişi insanlık tarihi kadar eskidir. Prensip olarak aynı olan un üretme sistemleri zamanla gelişerek otomatik sistemlere dönüşmüştür. Bugün un, modern fabrikalarda yapılmaktadır.

Türkiye'de 1950’li yıllara kadar çeşitli yerlerde bulunan su değirmenleriyle yapılan un üretimi, bu yıllardan sonra büyük şehirlerde kurulan modern un fabrikalarıyla gerçekleştirilmeye başlandı.

Ülkemizde 7-8 milyon ton un üretimi yapılmaktadır (1994). Bu üretim Marmara, Orta Anadolu, Güney ve Güney Doğu Anadolu vilayetlerinde kurulan 520’ye yakın un fabrikasında üretilmektedir. Üretilen buğday ununun bir bölümü Suriye, Yemen, Libya, Sudan ve İran’a ihraç edilmektedir.

Şarkı Sözleri

Toni Braxton tarafından Secrets albümünde söylenen un adlı şarkının sözleri.

don’t leave me in all this pain
don’t leave me out in the rain
come back and bring back my smile
come and take these tears away
i need your arms to hold me now
the nights are so unkind
bring back those nights when i held you beside me

un-break my heart
say you’ll love me again
undo this hurt you caused
when you walked out the door
and walked outta my life
un-cry these tears
i cried so many nights
un-break my heart
my heart

take back that sad word good-bye
bring back the joy to my life
don’t leave me here with these tears
come and kiss this pain away
i can’t forget the day you left
time is so unkind
and life is so cruel without you here beside me

un-break my heart
say you’ll love me again
undo this hurt you caused
when you walked out the door
and walked outta my life
un-cry these tears
i cried so many nights
un-break my heart
my heart

don’t leave me in all this pain
don’t leave me out in the rain
bring back the nights when i held you beside me

un-break my heart
say you’ll love me again
undo this hurt you caused
when you walked out the door
and walked outta my life
un-cry these tears
i cried so many, many nights
un-break my

un-break my heart
come back and say you love me
un-break my heart
sweet darlin’
without you i just can’t go on
can’t go on
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Unwritten

''Unwritten'' pop şarkıcısı Natasha Bedingfield'ın ilk albümüdür. İngiltere'de 6 Eylül 2004 tarihinde satışa sunulmuş ve albüm listelerine ilk sıradan giriş yapmıştır. Albüm listelerine 26. sıradan giriş yaptığı ABD'de ise 2 Ağustos 2005 tarihinde satışa sunulmuştur.

Un Kurdu

Un kurdu, fırınlarda, un fabrikalarında, un değirmenlerinde rastlanan ve cırcırböceği gibi unla beslenen kara böcekgiller (Tenebrionidae) familyasından kınkanatlı küçük bir kara böcektir.

Samsun'un Ilçeleri

Samsu'un ilçeleri, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Samsun ilinin 17 ilçesini ve istatistiklerini içeren liste. 2008 yılından önce 14 olan ilçe sayısı 22 Mart 2008 tarih ve 26824 mükerrer Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları ...

İstanbul'un Tarihçesi

İstanbul'un tarihi 300 bin yıl önceye kadar uzanır. Küçükçekmece gölü kenarında bulunan Yarımburgaz mağarasında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere rastlanmıştır. Bu dönemde gölün çevresinde Neolitik ve Kalkolitik insanların yasadığı sanılmaktadır. ...

Bayrakli (Eski Izmir) Ve Tantalos'un Mezari

Buddhacılığın Tibet ve Orta Asya'deki özel bir şekli. Buddha'cılığın Dalaylama'ların cismani iktidarına bağlı bölgelerdeki (XVII. yy.) teşkilâtı. (Tibet'teki Tsong Khapa reformu sonunda meydana çıktı.) Lama'cılık esasında Mahayana Buddha'cılığından ayrı değildir; ...

İstanbul'un Işgali

12 Ocak 1920'de toplanan Meclis-i Mebusan, 28 Ocak 1920 tarihindeki gizli oturumunda "Ahd-i Milli" olarak Misak-ı Milli kararlarını aldı ve kararlar bütün mebuslar tarafından imzalandı. 17 Şubat 1920 tarihli oturumunda da bu kararın basında yayınlanması ve bütün yabancı ...

Kral Mausoleus'un Mezarı

Bu mezar, Kraliçe Artemis tarafından kocası Mausoleus (Mozoles) için yaptırılmıştır. Karia Kralı Mausoleus, o zamanki adı Halikarnas olan Bodrum (O zamanlar bu bölge Karia olarak anılıyordu) bölgesinde, M.Ö.