UN-SPIDER ("United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response") Birleşmiş Milletler - Uzay tabalı Afet yönetimi ve Acil Tepki bilişimi anlamına gelmektedir. UN-SPIDER'in amacı uzay tabanlı enfermasyonlara ve afet yönetimiyle ilgili bilgilere evrensel erişim sağlamaktır. Afet yönetimi merkezleri ile uzay komiteleri arasında bir köprü görevi üstlenmektedir.

UN-SPIDERYanıtlar