unconditional branch

kosulsuz dallanma

unconditional branch

koşulsuz atlama

unconditional branch

İngilizce unconditional branch kelimelerinin Flemenkçe karşılığı.
onvoorwaardelijke sprong

Yanıtlar