Undermine

Undermine

1. anlamı altını kaz, zayıflatmak; el altından mahvına çalışmak; düşürmek, ayağını kaydırmak; altına lâğım kazmak, altını kazmak.
2. anlamı baltalamak. yıkmak. el altından çökertmeye çalışmak. temelini çürütmek.

Undermine

Undermine İngilizce anlamı ve tanımı

Undermine anlamları

  1. (v. t.) Fig.: To remove the foundation or support of by clandestine means; to ruin in an underhand way; as, to undermine reputation; to undermine the constitution of the state.
  2. (v. t.) To excavate the earth beneath, or the part of, especially for the purpose of causing to fall or be overthrown; to form a mine under; to sap; as, to undermine a wall.

Undermine tanım:

Kelime: un·der·mine
Söyleniş: -'mIn
İşlev: transitive verb
1 : to excavate the earth beneath : form a mine under : SAP
2 : to wash away supporting material from under
3 : to subvert or weaken insidiously or secretly
4 : to weaken or ruin by degrees
synonym see WEAKEN

Undermine ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Cave, Counteract, Countermine, Sabotage, Subvert, Weaken,

Undermine

İngilizce Undermine kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. socavar, derrubiar, menoscabar, minar

Undermine

İngilizce Undermine kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. ébranler, miner, saper

Undermine

İngilizce Undermine kelimesinin Almanca karşılığı.
v. untergraben, unterhöhlen

Undermine

İngilizce Undermine kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. scalzare, scavare dal di sotto; erodere; indebolire, insidiare, minare

Undermine

İngilizce Undermine kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. minar, questionar (um conceito ou uma liderança)

Undermine

f. altını kazmak, baltalamak, sarsmak

Undermine

İngilizce Undermine kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. ondermijnen; doen wankelen

Undermine

v. dig under, dig under the foundations of; slowly weaken or injure; sabotage, subvert

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.