Underwriting şirketlerin halka arz işlemlerinde hisselerinin satışını banka ve aracı kurumlar kanalıyla yapmaları. Buna “aracılık yüklenimi” adı da verilir. Underwriting, iki şekilde yapılabilir: Birincisi basit pazarlama metodudur. Burada aracılığı üstlenen banka herhangi bir risk altına girmez. Belirlenen süre içinde hisselerin tamâmı satılmazsa, kalan hisse senetlerini şirkete iade eder.

Underwriting

underwriting : İngilizce underwriting (underwriting) sözü dilimizde, "bir komisyon veya prim karşılığında sigorta riskinin üstlenilmesi" anlamında kullanılmaktadır. Bu söz için TDK, üstlenim karşılığını önermektedir.

Underwriting şirketlerin halka arz işlemlerinde hisselerinin satışını banka ve aracı kurumlar kanalıyla yapmaları. Buna “aracılık yüklenimi” adı da verilir. Underwriting, iki şekilde yapılabilir: Birincisi basit pazarlama metodudur. Burada aracılığı üstlenen banka herhangi bir risk altına girmez. Belirlenen süre içinde hisselerin tamamı satılmazsa, kalan hisse senetlerini şirkete iade eder. Bankanın pazarlama hizmeti karşılığında belli bir komisyon aldığı bu teknik, daha çok tanınmamış küçük şirketlerin menkul değerlerinin satışında uygulanır.

Taahhütlü pazarlama adı da verilen ikinci yöntemse senetlerin satışının sigortalanması anlamını taşır. İlgili sürede satışa sunulan senetlerin tamamı satılmazsa, banka kalan senetleri kendi portföyüne alır ve bunların değerini şirkete öder. Buna kesin satış taahhüdü adı veriliyor. Kesin alış taahhüdündeyse banka veya aracı kurum daha senetler satışa sunulurken hisselerin tamamını kendi portföyüne alır ve senetlerin bedelini şirkete öder.

Bu aşamadan sonra senetlerin satılıp satılmaması bankanın meselesidir. Kesin alış taahhütlerinde riski azaltmak için birkaç banka ve aracı kurum biraraya gelerek bir konsorsiyum oluşturabilirler. Bu tür satış yönteminde şirketlerin ödediği komisyon daha fazladır.

Underwriting

i. sigorta poliçesini imzalama

Underwriting

1. anlamı bir teşebbüsün masrafını ödemeyi taahhüt etmek; sigorta etmek; sağlama bağlamak, underwritersigortacı, sigorta et/sağlama al; imza etmek.
2. anlamı sigorta poliçesini imzalama.
3. anlamı aracilik yüklenimi.

Underwriting

[underwrite] v. give one's signature and thus receive liability; financially sponsor, support through donations; guarantee the sale of shares (Finance); provide insurance; write underneath or at the end of (a document)

Underwriting

Underwriting İngilizce anlamı ve tanımı

Underwriting anlamları

  1. (p. pr. & vb. n.) of Underwrite
  2. (noun) The business of an underwriter,

Underwriting tanım:

Kelime: un·der·write
Söyleniş: '&n-d&(r)-"rIt, "&n-d&(r)-'
İşlev: verb
Türleri: un·der·wrote /-"rOt, -'rOt/; un·der·writ·ten /-"ri-t&n, -'ri-t&n/; un·der·writ·ing /-"rI-ti[ng], -'rI-/
transitive senses
1 : to write under or at the end of something else
2 : to set one's name to (an insurance policy) for the purpose of thereby becoming answerable for a designated loss or damage on consideration of receiving a premium percent : insure on life or property; also : to assume liability for (a sum or risk) as an insurer
3 : to subscribe to : agree to
4 a : to agree to purchase (as security issue) usually on a fixed date at a fixed price with a view to public distribution b : to guarantee financial support of
intransitive senses : to work as an underwriter

Underwriting

İngilizce Underwriting kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[underwrite] v. subscribir, rubricar, suscribir

Underwriting

İngilizce Underwriting kelimesinin Fransızca karşılığı.
[underwrite] v. garantir (Finance); réassurer; soutenir; appuyer; souscrire à; soumissionner; financer, sponsoriser

Underwriting

İngilizce Underwriting kelimesinin Almanca karşılığı.
[underwrite] v. garantieren (auch bei der Versicherung)

Underwriting

İngilizce Underwriting kelimesinin İtalyanca karşılığı.
[underwrite] v. sottoscrivere, firmare; (Assic) emettere; coprire; assicurare; finanziare; (fig) garantire per

Underwriting

İngilizce Underwriting kelimesinin Portekizce karşılığı.
[underwrite] v. subscrever (também no seguro)

Underwriting

İngilizce Underwriting kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
[underwrite] ww. handtekening zetten (ook bij verzekering)

Yanıtlar