UNESCO Kurulma Amacı Ve Görevleri Nelerdir?

UNESCO'nun kısaca kurulma amacı, eğitim, bilim ve kültür alanında uluslar arası işbirliği sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmaktır.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), II. Dünya savaşının ardından 16 Kasım 1945 yılında kurulmuştur. UNESCO'nun kısaca kurulma amacı, eğitim, bilim ve kültür alanında uluslar arası işbirliği sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmaktır. UNESCO'nun görevleri kısa maddeler halinde şu şekildedir:
  • Dünyada okur yazar oranını yükseltmek.
  • Ülkelerin eğitim düzeylerini yükseltmek, uluslararası barışı sağlamak.
  • Temel ve teknik eğitimde görev alacak öğretmenleri yetiştirmek.
  • Önemli sanat olaylarını desteklemek.
  • Tiyatro, sinema televizyon ve basın gibi sanatla ilgili iletişim araçlarının gelişmesi amacıyla araştırmalara yardım etmek.
  • Var olan kültür varlıklarını korumak.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.