Uniat

Hristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Uniat kiliseler adı verilir.==Özellikleri== Bu kiliseler, kendi inanç biçimlerini, ibadet biçimlerini ve ibadet dillerini korurlar ancak piskoposları Papa tarafından onaylanmak zorundadır.

Hristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Uniat kiliseler adı verilir.

ÖzellikleriBu kiliseler, kendi inanç biçimlerini, ibadet biçimlerini ve ibadet dillerini korurlar ancak piskoposları Papa tarafından onaylanmak zorundadır.

Dünyadaki Uniat Kiliseler 1. Keldani Kilisesi
 2. Maruni Kilisesi
 3. Melkit Kilisesi
 4. Kıpti Katolik Kilisesi
 5. Süryani Katolik Kilisesi
 6. Malabar Katolik Kilisesi
 7. Ermeni Katolik Kilisesi
 8. Rum Katolik Kilisesi
 9. Arnavutluk Katolik Kilisesi
 10. Gürcü Katolik Kilisesi


Uniat kiliselerdendir.

Diğer anlamları

Uniat

Uniat İngilizce anlamı ve tanımı

Uniat anlamları

 1. (noun) Alt. of Uniate

Uniat tanım:

Kelime: Uni·ate
Variant(s): or Uni·at /'yü-nE-"at, 'ü-/
İşlev: noun
Kökeni: Ukrainian uniat, uniyat one in favor of the union of the Greek and Roman Catholic churches, from uniya union, from Polish unija, from Late Latin unio -- more at UNION
: a Christian of a church adhering to an Eastern rite and discipline but submitting to papal authority
- Uniate adjective

Uniat ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Uniate,

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Uniat ilgili konular

 • Uniat

  Hristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Uniat kilisele
 • Katolik kilisesi

  Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil
 • Diofizit

  Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıttı.
 • Hz. İsa

  Hz. İsa, Yunanca ismiyle Ιησούς (Iēsoũs), Süryanice Eashoa, Esa, Issa. (24 Aralık 0 - 21 Mart 33 veya M.Ö.
 • Hristiyanlık'ta İsa

  :``İsa farklı din ve inançlarda farklı tanımlanmıştır. Daha genel bir tanımı ve diğer dinlerdeki yeri için İsa maddesine bakınız. Bu ma
 • Birinci Haçlı seferi

  Birinci Haçlı seferi, 1096-1099 tarihleri arasında gerçekleşen tarihteki ilk haçlı seferidir. Katılan orduların miktarı ve sonuçları bakı
 • Din savaşları

  Din savaşları, farklı dini görüşlerin çıkar çakışmaları yüzünden çıkan savaşlardır. Bir dine mensup grubun diğer dinden olan insanl
 • Kuzey Haçlı Seferi

  Birinci Haçlı Seferi
 • Kalkedon Konsili

  Kalkedon Konsili veya Kadıköy Konsili, 451 yılında 8 Ekim’de başlayıp 1 Kasım’da sonlanmış ekümenik konsildir. Kalkedon bugün İstanbul