haritacılık tarihinde önemli olan türk bilim adamları ve çalışmaları hakkında araştırma...

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türk Haritacılık Tarihi

1076 yılında KAŞGARLI MAHMUD (El Kaşgari) "Divanü-Lügat-it-Türk" (Türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir.

Harita

Alm. Karte (f), Fr. Carte (f), plan(m), İng.(Geographic) map,(topographic) plain.Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının bir ölçeğe göre küçültülerek bir plân üstünde gösterildiği çizim.Yunanca HARTEN, Fransızca CARTE kelimelerinden gelmektedir. İsviçreli Prof. Eimhof ...

Mirim Çelebi

Asıl adı Mahmut olup, 16. Yüzyılda yaşamış, tanınmış Osmanlı matematik ve astronomi alimlerindendir. Dedesi ünlü Ali Kuşçu'dur.

Salih Zeki

Çağdaş Türk bilim tarihçiliğinin kurucusu Sâlih Zeki'dir; Sâlih Zeki (1864-1921), kendisinden önce bu alana yerleştirilebilecek eserler veren Bursalı Mehmed Tâhir ve Namık Kemal gibi bazı tarihçilerin ve düşünürlerin araştırmalarını yönlendiren ve Türkleri ve İslâm ...

Takiyüddin

Takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. Matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. Özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. Özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. 16. yüzyılın ünlü ...

Fergani

Fergani dokuzuncu yüzyılda yetişmiş, ekliptik meyli ilk defa tesbit eden büyük Müslüman astronomi ve matematik alimi. İsmi Ahmed bin Muhammed bin Kesir el-Fergani olup, künyesi Ebü’l-Abbas’tır. Batı bilim dünyasında Alfraganus adıyla tanınır. Fergana’da bulunan ünlü bir ...

Muhiddin Aran

D.:1913Ö.:1965 AnkaraTürk haritacısıLise öğrenimini askeri okullarda yaptı ve devlet hesabına Münih (Almanya) de jeodezi öğrenimini 1934 de bitirdi.

Harzemli Mehmed

D.:780 Khiva (Özbekistan)Ö.:850Türk bilim adamıAsıl adı Ebu Abdullah Muhammed ibni Musa al Hwarizmi el magusi veya kısaca Harzemli Mehmet bin Musa dır.

Ali Macar Reis

Ali Macar Reis 16’ncı yüzyılda yaşamış ünlü bir Türk denizcisidir. Daha çok yapmış olduğu haritalar ve denizcilik konusundaki çalışmaları ile tanınmaktadır. Ali Macar Reis, hazırlamış olduğu eserlerini 1566 yılında tahta çıkan Sultan II.

Al Khwarizm

D.: 780 Khiva (Özbekistan)Ö.: 850Türk bilim adamıAsıl adı Ebu Abdullah Muhammed ibni Musa al Hwarizmi el magusi veya kısaca Harzemli Mehmet bin Musa dır.