İlgili Konu Başlıkları Tümü

Becayiş

TDK sözlüğüne göre becayişin kelime anlamı "karşılıklı yer değiştirme"dir. Becayiş, Türkiye'de farklı bir anlam kazanmış ve memuriyet ile ilgili bir kavram haline gelmiştir.

Karst

Karst, kayaçların erimesiyle yer altı akıntıları olan, kireç taşı ve dolomit bölgesi.

Iye

İye - Türk, Altay ve Tatar mitolojilerinde koruyucu ruh. Değişik Türk dillerinde Yiye, Eğe, İçi, Is, Ez şeklinde de söylenir. Moğolcada Ezen, Ejen, Eçen, Edin olarak bilinir. Genel ve özel olmak üzere iki anlamı vardır.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu ...

Flamenko

Flamenko, Güney İspanya'nın Endülüs (Andalucia) bölgesine özgü ama bu bölgeyle sınırlı kalmamış, bir müzik ve dans türüdür ve Güney İspanya'nın kendi folklorik müziğiyle çingenelerin yaratmış oldukları müziğin kaynaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Flamenko, coğrafik ...

Avrupa Birliği Ve Bilgi Toplumu

BİRİNCİ BÖLÜM1. AVRUPA BİRLİĞİ1.1.

Batıda Dinler Tarihi

Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN* Dinler Tarihi çalışmaları Batı'da ilmi anlamda XIX.

Dört Unsur

Dört unsur okültizmde ve birçok tradisyonda maddenin dört hali olarak kabul edilen toprak, su, hava ve ateş dörtlüsüne verilen addır.

Poliçe (senet)

Türk Ticaret Kanunu’nun esas olarak düzenlediği kambiyo senedi poliçedir (TTK.m.583-687). Bu itibarla bazı istisnalar olmakla birlikte poliçedeki birçok hüküm çek ve bonolar için de aynen geçerlidir.

Evanescence (albüm)

''Evanescence'', Amerikalı rock grubu Evanescence’in kendi adını taşıyan üçüncü stüdyo albümüdür. Albümün Wind-up Records tarafından 11 Ekim 2011’de yayınlanmıştır.