Uranyum Zenginleştirme

Zenginleştirilmiş uranyum, içeriğindeki Uranyum-235 (kim. sembol 235U) oranı belirli yöntemlerle doğal seviyelerin üzerine çıkartılmış uranyum karışımıdır.

Uranyum Zenginleştirme

Uranyum Zenginleştirme, fisyon bombaları veya nükleer santral kullanılmak amacıyla Uranyum yakıtındaki U<sup>235</sup> izotopunun konsantrasyonunun arttırılmasıdır.

Doğada bulunan Uranyum`un sadece %0.7`si fisil U<sup>235</sup> izotopundan oluşur. Uranyum`un geri kalan kısmını oluşturan U<sup>238</sup> fisil değildir, yani az enerjili nötronlarla parçalanamaz. Uranyum yakıtının, nükleer santral ve bombalarda istenildiği gibi, zincirleme çekirdek tepkimesinden geçmesi için U<sup>235</sup> konsantrasyonunun en az %3`e çıkarılması gerekir.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar