Us Weekly

Us Weekly, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan, yaşam stili ve ünlüler ile ilgili içerik barındıran haftalık dergi. 2016'nın ilk yarısına ait verilere göre 1.956.591'lik tiraja sahiptir.

1977'de, People ile rekabet etmesi amacıyla The New York Times Company tarafından Us adıyla kuruldu. Ocak 1980'de, Macfadden Holdings tarafından satın alındıysa da, 1986'da Wenner Media'ya satıldı. İlk dönemlerinde iki haftada bir yayınlanan dergi, 1991'de ayda bir, 2000'de ise haftalık yayına başlayarak adı Us Weekly olarak değiştirildi. Şubat 2001'de dergi haklarının %50'si The Walt Disney Company'ye satılsa da, Ağustos 2006'da bu %50'lik kısım Wenner Media tarafından geri alındı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.