Utangaç Muhafazakâr Etmeni

Utangaç Muhafazakâr Etmeni 1990'larda Britanya'da yaşanan ve Muhafazakâr Parti ('Tory'ler olarak tanınırlar)nin oylarının seçim öncesi anketlere göre çok yüksek çıkmasını açıklamaya yarayan bir görüngedir.

Utangaç Muhafazakar Etmeni 1990'larda Britanya'da yaşanan ve Muhafazakar Parti ('Tory'ler olarak tanınırlar)nin oylarının seçim öncesi anketlere göre çok yüksek çıkmasını açıklamaya yarayan bir görüngedir. 1992 genel seçimlerinden önce yapılan son anketler Muhafazakar Partiyi İşçi Partisinin 1 puan gerisinde gösteriyordu. Ne var ki seçim, Muhafazakar Partinin İşçi Partisini %7.6'lık bir oy farkıyla yenilgiye uğratmasıyla sonuçlanmıştır. Market Research Society, anket 'tahmin'lerindeki bu başarısızlığın nedenlerini araştırmak amacıyla bir çalıştay kurdu. Çalışma, %8.5'lik hata payının %2'lik bir bölümünün muhafazakar seçmenlerin eğilimlerini açıklamaya yanaşmamalarından kaynaklandığını saptamıştır. Seçim günü yapılan çıkış anketlerinin sonuçları da bu araştırmayı destekler niteliktedir. Çoğu anketör 1992 yılında yaşanan başarısızlıktan sonra kullanageldikleri yöntemler dizgesini değiştirmişlerdir. Kullanılan yöntemler şirkete göre değişiklik göstermekteydi. Kimi şirketler seçmenlere önceki seçimde hangi partiye oy verdiklerini soruyor ve seçmen eğilimlerini bu sorulara aldıkları yanıtlara göre tahmin ediyorlardı. Eski ve yeni yöntemlerle yapılan seçim anketleri belirli bir süre boyunca kamuoyuna açıklanmıştır. İşçi Partisinin 1997'den bu yana hükümette olması kimilerinin 'Utangaç İşçi Seçmeni'nin ortaya çıktığını öne sürmesine yol açmıştır. Bu varsayının önemli bir etken olmadığı 2008 yılında anlaşılmıştır (bu etmenin yarattığı etki %10'la sınırlıydı). Muhafazakarların oyu Londra Belediye Başkanlığı seçiminden önce yapılan anketlerde de beklenenden düşük çıkmıştır. Ayrıca bakınız * Suskunluk sarmalı * Bradley etkisi

Kaynaklar

Vikipedi
...

Okuma Önerileri

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.