uygarlık

Medeniyet ve uygarlık kavramları çoğunlukla aynı anlamda kullanılmakla birlikte, uygarlığın daha geniş bir anlam taşıdığını ifade etmek mümkündür.

Uygarlık

Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun veya diğer zeki canlı türlerinin, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Uygar kelimesi, yerleşik hayata ilk geçen Türk kavimi olan Uygurlardan gelmektedir.

Medeniyetin, belirli bir insan topluluğu veya topluluklarının belirli bir coğrafya üzerinde ve belirli bir zaman içinde ortaya koydukları değerlerle sınırlı olmasına karşı; uygarlık kavramının, binlerce yıl devam eden gelişmeler sonunda, insan aklının, bilim ve teknolojisinin katkısı ile ortaya çıkan ve tüm insanlığın eseri ve malı olan evrenselliği sözkonusudur.

Uygarlığın doğuşuna ve yükselişine Çin 'den Uygur ve Orta Asya Türklerine; Hindistan 'dan ve Mezopotamya medeniyetinden eski Mısır medeniyetine; Ege kıyılarındaki antik çağ sitelerinden Roma 'ya; Batı Avrupa 'da aydınlatma çağını yaratan, sanayi inkılabını gerçekleştiren milletlere ve nihayet Amerika ve Uzak Doğu'daki Japonlar 'a kadar, tarih boyunca sayılamayacak kadar çok ülkenin ve ulusun katkısı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

uygarlık

1 . Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik.
2 . Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet:
"Gerçekten, uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama daha çok bundan büyükler istifade ediyor."- H. E. Adıvar.

uygarlık

Türkçe uygarlık kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. civilization, urbaneness, urbanity

uygarlık

Türkçe uygarlık kelimesinin Fransızca karşılığı.
civilisation [la]

uygarlık

Türkçe uygarlık kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gesittung, Zivilisation

Uygarlık (Mahmut Erdal) sözleri

Mahmut Erdal tarafından albümünde söylenen Uygarlık adlı şarkının sözleri.

Bilimsel Düşünüp Özgür Yasarsan
Bahara Dönüşür Kışın Kardeşim
Sorun Olan Engelleri Aşarsan
Gerçek Olur Hayat Düşün Kardaşım

Cehaletin Zorbasında Sinersen
Hürafayla Cin Atına Binersen
Uygarlıktan Orta Çağa Dönersen
Elbetteki Ağrır Başın Kardaşım

Asırlar Boyunca Dökülen Kanlar
Yerle Yeksan Oldu Saraylar Hanlar
Asıldı Yüzüldü Nice Ozanlar
Oku Da Tarihi Düşün Kardeşim

Varlığın Sürerken Bedende Canda
Kimler Baki Kaldı Hangi Mekanda
Ot Misali Yaşıyorsan Cihanda
İsterse Bin Olsun Yaşın Kardeşim

Aşınır Akşamlar Yorulur Beden
Nerde Hani Göster Babanla Deden
İçten Temiz Olsun Vicdan Mahseben
Önemli Değildir Dışın Kardeşim

Mahmut Erdal Yükün Enginden Aşır
Herkes Emelini Sırtında Taşır
Döner Çarkı Alem Devran Değişir
İbrettin Kabrinde Taşın Kardeşim

Şii: Mahmut Erdal

Yanıtlar