Uygur Alfabesi

Kısaca: ygur alfabesi, Harf sayısı 18’dir. Bunlardan üçü ünlü, 15’i ünsüzdür. Sağdan sola doğru yazılır. Z hariç tüm harfler bitiştirilir. "Kutadgu Bilig" (15.yy), sağdan sola yazılmıştı. Bu yazı ile kütüphaneler dolusu edebiyat, sanat, din, hukuk konularında kitaplar yazılmıştır ...devamı ☟

Uygur alfabesi
Uygur Alfabesi

Uygur alfabesi, Harf sayısı 18’dir. Bunlardan üçü ünlü, 15’i ünsüzdür. Sağdan sola doğru yazılır. Z hariç tüm harfler bitiştirilir. Bu yazı ile kütüphaneler dolusu edebiyat, sanat, din, hukuk konularında kitaplar yazılmıştır. Uygur Türkleri Çin, Hint ve İran kültürlerinin etkisinde kalmış ve çok renkli bir kültür geliştirmişlerdir. Uygurlar kağıt ve matbaayı ilk kullanan Türk kavmidir. Bilinen en eski metinler 9. yy.’a aittir. Uygur Alfabesi, Karahoca Uygur Krallığı’nın yıkılmasından sonra da kullanılmıştır. Türklerin Müslüman olmalarından sonra Arap alfabesini almalarına rağmen Türkistan ve Kırım’daki Türk devletlerinde Uygur alfabesi kullanılmaya devam etmiştir. Timur İmparatorluğu ve kollarında bu alfabe kullanılıyordu. Ebu Said Mirza’nın 1468’de Uzun Hasan’a gönderdiği mektup Uygur alfabesiyle yazılmıştı.

Osmanlı sarayında da Uygurca bilen katipler vardı. Örneğin Fatih Sultan Mehmet’in Otlukbeli Savaşı’ndan sonra Özbek Hanı’na gönderdiği zafername Uygur alfabesiyle yazılmıştı. Uygur alfabesi 18. yy.’a kadar kullanılmış fakat sonra tamamen unutulmuştur.Uygur alfabesiyle Uygur döneminde yazılmış yazılı nesirler:

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

uygurlar türkler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eski Uygur alfabesi
1 yıl önce

Eski Uygur alfabesi, Eski Uygur Türkçesi döneminin yazımı için kullanılmış olan alfabedir. Uygur topluluğunun ticarete, şehir hayatına ve yerleşik düzene...

Uygur Arap Yazısı
4 yıl önce

diğer dillerin aksine, Uygur alfabesinde Uygurcadaki tüm sesli harfler vardır ve bunlar her zaman yazılır. Uygur Kiril alfabesi ek olarak iki harfe sahiptir...

Uygurca
1 yıl önce

sesidir. ng genizsi n sesidir. Yeni Uygur Arap Alfabesinin (UEY), Urumçi üniversitesince kabul edilen Latin alfabesi karşılıklarında (ULY); ɵ yerine ö,...

Uygur Türkçesi, Azerbaycanca, Dil, Dil aileleri, Doğu Türkistan, Gagavuzca, Hakasça, ISO 639, Karakalpakça, Kazakistan, Kırgızca
Uygur Latin Yazısı
1 yıl önce

sonuncusu 2001 yılının Temmuz ayında yapılmış, böylece Uygur Latin Alfabesi oluşturulmuştur. Uygur Latin Yëziqi A a, B b, Ch ch, D d, E e, Ë ë, F f, G g...

Eski Uygur Türkçesi
1 yıl önce

Eski Uygurca veya Eski Uygur Türkçesi, 9. yüzyıl ila 14. yüzyıl aralığında çeşitli devletlerde konuşulmuş ve yazılmış olan, Türki diller ailesinin Sibirya...

Tarihi Tuva Alfabeleri
4 yıl önce

Moğolların da kullandığı Uygur alfabesi ile yazılmıştır. Kısa bir süre bağımsız olan Tuva Cumhuriyeti`nde Türk Latin Alfabesi de kullanılmış fakat daha...

Tuva Alfabesi
4 yıl önce

Tuva Alfabesi, Tuva Cumhuriyetinde kullanılan resmî alfabedir. Tuva alfabesi Kiril alfabesidir. Rusça'daki alfabeden birkaç ayrımı vardır. Rusçada olmayan...

Uygurlar
1 yıl önce

Uygurlar (Uygur Arap yazısı: ئۇيغۇرلار; Uygur Kiril alfabesi: Уйғурлар; Uygur Latin yazısı: Uyghurlar; Basitleştirilmiş Çince: 维吾尔; Geleneksel Çince:...

Uygur Devleti, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlular, Altın Orda Devleti, Altınordu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Ansiklopedi, Astrahan Hanlığı, Avar İmparatorluğu, Avarlar, Avrupa Hun İmparatorluğu