UYRUK (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu
3. tebaa
4. 2 . mecaz Bir kimsenin etkisi altında olma durumu
5. körü körüne bağlanma
gözü kapalı inanma.
UYRUK (türkçe) anlamı
6. bir ülkede doğmuş ya da sonradan o ülkenin yurttaşı olmuş olan ve bir devletin bağımı altında bulunan kimse
7. tebaa
UYRUK (türkçe) ingilizcesi
1. n. nationality
2. subject
3. citizen
4. vassal
UYRUK (türkçe) fransızcası
1. ressortissant/e [le][la]
2. sujet/te [le][la]
UYRUK (türkçe) almancası
1. n. Untertan
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Vassal

Vassal Portekiz`de Valpaços belediyesine bağlı olan, 14,58 km² yüzölçümüne sahip, 504 nüfuslu (2001) bir bucaktır (Portekizce: ``freguesia``).

Koloni

Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeye sahip çıkması ve yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.

Görgü

Görgü Alm. gutes Benehmen, korrekte Umgangsformen, Fr. Savoir-vivre (m), İng. good manners. Cemiyet hayatında uyulması gereken davranış kaideleri, adab-ı muaşeret.Aynı memlekette yaşayan insanların, günlük hayatlarında birbirleriyle olan münasebetlerinin çoğu bu kaidelere ...

Himaye

Himaye veya protektora (Fransızca: ''Protectorat''), uluslararası ilişkilerde, bir sözleşme ya da tek taraflı bir karar uyarınca, (güçlü) bir devletin (zayıf) ötekini koruma ve denetimi altına aldığı hukuksal rejim. Bu koruma ve denetimin derecesi bazı farklılıklar gösterir. ...

Tabiiyet

Tabiiyet Tabi olma, uyrukluk. Bir şahsı (hakiki veya hükmü) veya bir şeyi (gemiler ve hava gemileri) devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ. Tabiiyet asli ve müktesep olmak üzere iki çeşittir. Asli tabiiyet: Kan ve toprak esasına göre kazanılan ve doğumla iktisab edilen tabiiyet ...

Magna Carta

1215’te Kral John tarafından imzâlanan, İngiliz halkıyla kral arasındaki hak ve hukuku bir anlaşma ile ayıran ilk siyâsî belge. Büyük ferman adlarıyla da anılan Great Charter, yâni Magna Charta, altmış üç maddeden meydana gelir.