Uyuşmazlık mahkemesi isim, hukuk Üyeleri Danıştay ve Yargıtayca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme.Uyuşmazlık mahkemesi Anayasa ile kurulmuş bir yüksek mahkeme. Adli, İdari ve Askeri yargı mercileri arasındaki hukuk işlerinden doğan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını incelemek ve kesin olarak çözmekle görevlidir.

Uyuşmazlık mahkemesi

Uyuşmazlık mahkemesi isim, hukuk Üyeleri Danıştay ve Yargıtayca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme.Uyuşmazlık mahkemesi Anayasa ile kurulmuş bir yüksek mahkeme. Adli, İdari ve Askeri yargı mercileri arasındaki hukuk işlerinden doğan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını incelemek ve kesin olarak çözmekle görevlidir. Fakat diğer mahkemelerle, AnayasaMahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.

Bir başkan, altı üyeden meydana gelir. Başkan, Anayasa Mahkemesinin asil veya yedek üyeleri arasından görevlendirilir. Üyelerin üçü Yargıtay Hukuk Daireleri başkan ve üyeleri arasından Yargıtay Hukuk Kurulunca, diğer üç üye Danıştay Dava Daireleri başkan ve üyeleri arasından bu kurula seçilir.

Uyuşmazlık askeri işlerle ilgiliyse; Yargıtay ve Danıştay'dan gelen en kıdemsiz üyeler yerine Askeri Yargıtay'dan seçilecek iki adli üye alınır. Mesele incelenir ve karar verilir.

Uyuşmazlık Mahkemesi 1945'te kurulmuştur. Daha sonra 1961 Anayasası (m.142) ve 1982 Anayasası (m.158) bu mahkemeyi anayasal bir kurum olarak düzenlemiştir.

uyuşmazlık mahkemesi

uyuşmazlık mahkemesi isim, [[hukuk]] Üyeleri [[Danıştay]] ve [[Yargıtay]]ca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme.

Yanıtlar