UZLET (türkçe) anlamı
1. Yalnızlık. İnsanlardan ayrılarak bir tarafa çekilip yalnız kalmak.
UZLET (türkçe) anlamı
toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama.
UZLET (türkçe) anlamı
2. (Arapça) Erkek ismi - Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma.
UZLET (türkçe) ingilizcesi
1. takeoff
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Lebdeğmez

Lebdeğmez veya dudak değmez, Halk edebiyatında, atışmada icra edilen bir söz sanatıdır. Dudakların birbirine değmesiyle çıkan harfleri kullanmadan yapılan atışmaya denir.

Yunus Emre

Yunus Emre, Türk ozanı (Sarıköy, Sakarya yöresi, 1240?-Sarıköy, 1320) Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk'ün İslam'a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan Yunus Emre, sevgiyi felsefe haline getirmiş örnek bir insandır.

Münzevi

Münzevi, (Arapça: ''İnzivā'' 'dan ''münzevi'') dinsel amaçlarla toplumdan uzaklaşıp yalnız yaşayan kişi.

Hz. Muhammed (s.a.s)

Doğumu, Çocukluğu ve Gençliğiİnsanlığı hakka ve hakikata sevkedip dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak üzere Allah Teâlâ tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz, genellikle kabul edildiğine göre 20 Nisan (12 Rabiulevvel) 571 ...

Zahid

Dünyadan el-etek çekerek Allah'a yönelen, kendini O'na ibadete veren kişi. Zühd ve takva ile tanınan ilk mutasavvıflar zahid olarak anılırdı. Hz.

İbn-i Miskeveyh

onuncu ve on birinci asırlarda yetişen târihçi ve felsefeci. İsmi, Ahmed bin Muhammed bin Ya’kûb bin Miskeveyh’tir. Künyesi Ebû Ali olup, İbn-i Miskeveyh diye meşhur olmuştur.

Elmalılı M. Hamdi Yazır

Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hicri 1294 Miladi 1877 yılında Antalya'nın Elmalılı kazasında doğdu. Babası Numan Efendi, aslen Burdur'un Gölhisar kazası Yazır köyü halkındandır. Numan Efendi, küçük yaşta Yazır köyünden çıkıp Elmalı'ya gelmiş, orada okumuş ve "Şer'iye ...

Abdülkahir Sühreverdi

Evliyanın büyüklerinden ve fıkıh alimi. Babasının adı Abdullah Bekri'dir. Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddik'ın soyundandır.

Hasan Hüsameddin Uşaki

Hasan Hüsameddin Uşaki Uşakilik tarikatının kurucusu ve evliyanın büyüklerinden. İsmi Hasan olup, lakabı Hüsameddin’dir. 1475’te Buhara’da doğdu. Soyu Peygamber efendimizin torunu hazret-i Hüseyin’e ulaşır. Hacı Teberrük isminde bir tüccarın oğludur. Anadolu’ya gelip, ...

Kübreviyye

Kübreviyye on ikinci yüzyılda yaşamış olan büyük alim ve evliya Necmeddin-i Kübra’nın ve talebelerinin tasavvufta takip ettikleri yol, tarikat. Yaptığı bütün münazaralarda galib geldiği, kübra (büyük) lakabıyla Ünlü olduğu için, bu yola Kübreviyye adı ...

Mavlana Muhammed Rukiye

Mavlana Muhammed Rukiye on beşinci yüzyılda yetişmiş olan evliyadan. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Zahiri ilimlerde eşsiz bir alim olup, tasavvuf yolunda pek yüksekti. Tasavvuf yolunu Yusuf Mahdum'dan öğrendi. Vaaz ve nasihatleri çok tesirli olup, gönüllerden dünya sevgisini ve ...

El Gazali

Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed el-Gazâli (Arapça: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي) (d. 1058 - ö. 1111), İranlı İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi. Lâkabları, ''Hüccet-ül-İslam'' ve ''Zeynüddin''’dir. Genel olarak ''El Gazâli'' ve ''İmam ...

Ahmed İbn Acibe

Ahmed ibn Acibe (1747–1809) Fas'ın Tanca ile Tıtvân şehirleri arasında bulunan Hamîs köyünde doğmuştur. Henüz çocuk denecek yaşta ilim hayatına atılmıştır. Kendi aile üyeleri dışında pek çok hocası olmuş ilim tahsili için doğduğu kentten ayrılıp daha sonraları ders ...