Uzman Jandarma

Kısaca: Uzman Jandarma'lar Uzman Jandarma Okulu'nun başarı ile bitiren "Uzman Jandarma birinci kademeli çavuş"tan "Uzman Jandarma sekizinci kademeli çavuş" rütbesine kadar haiz asker kişilerdir.Uzman Jandarma adayları *18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az Lise veya dengi okul mezunu erkeklerden;* Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanlardan en az iki yıl içerisinde müracaat edenlerden,* Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış olan kişilerden temin edilir. ...devamı ☟

Uzman Jandarma
Uzman Jandarma

Uzman Jandarma'lar Uzman Jandarma Okulu'nun başarı ile bitiren "Uzman Jandarma birinci kademeli çavuş"tan "Uzman Jandarma sekizinci kademeli çavuş" rütbesine kadar haiz asker kişilerdir.

Uzman Jandarma adayları

 • 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az Lise veya dengi okul mezunu erkeklerden;
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanlardan en az iki yıl içerisinde müracaat edenlerden,
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış


olan kişilerden temin edilir.

2004 yılı itibarı ile 3466 sayılı Uzman Jandarma kanununa getirilen ek madde ile sadece Jandarma Bando Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere , 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az Lise ve dengi okul mezunu bayanlarda Uzman Jandarma kaynakları arasında yer alır bendi eklenmiştir.

Uzman Jandarma'lar 1 yıl süren Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki eğitimlerine müteakip kıta'larındaki görevlerine nasp. Uzman Jandarma çavuşlar muvazzaftırlar ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabidirler. Astsubay ve Subaylarda 15 yıl olan mecburi hizmet süresi "Uzman Jandarma Çavuşlar"da 10 yıldır.

Uzman Jandarma Çavuşlar, Uzman Erbaş'lar ile Erbaş ve Er'lerin üstü olup, disiplin ve cezai müeyyideler ile yargılama usulü bakımından erbaşlarla aynı hükümlere tabi tutulurlar. Yaş hadleri 56'dır. Askeri öğrencilerle astlık ve üstlük münasebetleri yoktur. Uzman jandarmalar, mülki görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümlerine tabidirler. Uzman Jandarmalar 1 yıllık eğitime müteakip atandıkları birliklerde 6 ay süreyle görevbaşı eğitimine tabi tutulurlar.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Jandarma Çavuşlar ilk olarak 1989 yılında Jandarma teşkilatına kazandırılmış ve o günden bu yana Jandarma teşkilatının her birim ve branşında görev yapmaktadırlar. Türkiye'nin %91'lik gibi büyük bir alanında emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirmekte olan Jandarma Genel Komutanlığı kendi içerisinde pek çok dal ve branşa ayrılmış olup, bu yapılaşmasını halen sürdürmektedir. 1998 yılına kadar Afyon Emirdağ'da ve Ankara Güvercinlik'te bulunan Jandarma Okullar Komutanlığındaki okullarda Uzman Jandarmalar eğitilerek mezun edilmiş ve Jandarma teşkilatındaki saflarında yerlerini almışlardır. 1989 yılında birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki dönem mezun veren bu okullar 1990 yılından itibaren her yıl bir dönem mezun vermeye başlamışlardır. Her yıl sayısı değişmekle birlikte günümüzde dönem içerisinde toplam 1800'e yakın Uzman Jandarma mezun olmakta ve kıtalarına naspedilmektedirler.

Ülkemizde bilinen genel kanının aksine Uzman Erbaş'lardan aldıkları eğitim ve görev bakımından daha farklı olan Uzman Jandarma'lar her zaman Uzman Erbaş'lar ile karıştırılmaktadırlar. Belediye sınırları dışında emniyet ve asayiş hizmetini yürütmek ile görevli olan Jandarma Teşkilatı içerisinde bir polis memurunun aldığı tüm eğitimleri alan Uzman Jandarma'lar bulundukları kıtalarda da aldıkları çeşitli eğitimlerin ardından da Jandarma Trafik, Olay Yeri İnceleme, Kaçakçılık , Çocuk Suçları, Muhabere,Kriminal, Karakol, İstihbarat, Arama Kurtarma gibi dallarda branşlaşmaktadırlar.

Uzman Jandarma'lar kadrolarında belirtilen görevler ile zabıta memuru olarak, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun verdiği görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar. Her rütbede normal bekleme süresi 3, en fazla bekleme süresi ise sıhhi izin süreleri hariç 4 yıl olup, terfiler her yıl 30 Ağustos tarihinde yapılır. Uzman Jandarmalar hakkında her yıl yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde askeri ve mülki olmak üzere iki çeşit sicil belgesi düzenlenir.Askeri ve mülki sicil belgelerinin yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve yukarısı olan Uzman jandarmalara kademe ilerlemesi yaptırılır. Kademe ilerlemesi şartları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre yapılır. Mülki görevi bulunmayan Jandarma birliklerinde görev yapanlar için sadece askeri sicil belgesi düzenlenir.

Rütbe bekleme süresi içinde asgari iki yıllık sicili bulunan ve bu sicillerinin ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar bir üst rütbeye terfi ettirilirler.

Uzman Jandarmalar her yıl belirlenen tarihlerde yönetmeliğe göre belirlenecek sınavlara müteakip Jandarma Astsubay meslek Yüksekokulu JAMYO bünyesinde görecekleri eğitimin ardından Jandarma Astsubayı olarak göreve devam ederler. Astsubaylığa nasbedilenlerin mecburi hizmet süresi Uzman jandarma Çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 15 yıldır.Uzman Jandarmalara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Uzman Jandarmalar için belirlenen gösterge tablosuna göre aylık verilir.

Uzman Jandarmalar Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen kıyafeti giyerler. Uzman Jandarma adaylarının giyim, kuşam ve istihkakları askeri öğrenciler gibi düzenlenir. Uzman Jandarmaların giyimi kuşamı ve istihkakları ise 747l sayılı Kanuna göre verilir.Uzman Jandarmalar, Uzman Jandarma çavuş rütbesine nasbedildikten sonra görev başı eğitimini müteakip, bedeli karşılığında zati tabanca edinebilir ve zati tabancalarını sivil ve resmi elbise ile görevli olmadıkları zamanlarda da taşıyabilirler. Emeklilik durumunda, emekli subay ve astsubaylara uygulanan statüde zati tabanca taşıma ruhsatı verilir.

Uzman Jandarmalar mevcut hükümlere göre Kamu Konutlarından istifade ederler.Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği esaslara göre sosyal tesislerden faydalanırlar.

Uzman Jandarmaların Rütbeleri aşağıda gösterildiği şekildedir;
 • Uzman Jandarma Çavuş
Uzm.J.Çvş.
 • Uzman Jandarma Birinci Kademeli Çavuş
 • Uzm.J.I.Kad.Çvş.
 • Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş
 • Uzm.J.II.Kad.Çvş.
 • Uzman Jandarma Üçüncü Kademeli Çavuş
 • Uzm.J.III.Kad.Çvş.
 • Uzman Jandarma Dördüncü Kademeli Çavuş
 • Uzm.J.IV.Kad.Çvş.
 • Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavuş
 • Uzm.J.V.Kad.Çvş.
 • Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş
 • Uzm.J.VI.Kad.Çvş.
 • Uzman Jandarma Yedinci Kademeli Çavuş
 • Uzm.J.VII.Kad.Çvş.
 • Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş
 • Uzm.J.VIII.Kad.Çvş.


  Dış Bağlantılar

  Kaynaklar

  Vikipedi

  Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Uzman Jandarma
  3 yıl önce

  süreli Uzman Jandarma Okulu’nu (JANU) başarı ile bitirerek yalnızca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan kolluk personeli kişilerdir. Uzman jandarmalar...

  Uzman Jandarma, Muhabere, İstihbarat, Karakol, Jandarma, 1989, 1990, Uzman Erbaş, Astsubay Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri, Rütbe
  Jandarma Genel Komutanlığı
  3 yıl önce

  Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerler ile Sahil Güvenlik Teşkilatı...

  Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı
  Uzman Erbaş
  3 yıl önce

  Uzman erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görevli olan ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine...

  Uzman Erbaş, Astsubay, Erbaş, Lise, Subay, Sınıf, Türk Silahlı Kuvvetleri, Uzman Jandarma, Uzman onbaşı, Uzman çavuş, Çavuş
  Uzman Onbaşı
  6 yıl önce

  görüldüğü takdirde uzman çavuşluğa terfi ettirilirler. Karacı Uzman Onbaşı Havacı Uzman Çavuş Denizci Uzman Onbaşı Jandarma Uzman Onbaşı Türk Silahlı...

  Uzman Erbaş, Astsubay, Erbaş, Lise, Subay, Sınıf, Türk Silahlı Kuvvetleri, Uzman Jandarma, Uzman onbaşı, Uzman çavuş, Çavuş
  Uzman Çavuş
  3 yıl önce

  belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilen sözleşmeli personeldir. Uzman çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı...

  Uzman Erbaş, Astsubay, Erbaş, Lise, Subay, Sınıf, Türk Silahlı Kuvvetleri, Uzman Jandarma, Uzman onbaşı, Uzman çavuş, Çavuş
  Jandarma Okullar Komutanlığı
  3 yıl önce

  yılında Uzman Jandarma Okulu kapatılmıştır. 31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2803 sayılı Jandarma Teşkilat...

  Sakarya Fırat
  3 yıl önce

  yaparak sona erdi. Uzman Jandarma Osman Kanat, Şırnak'ta Çeliktepe Jandarma Karakolu'nda görevli, keskin nişancı, Uzman Jandarma II. Kademeli Çavuştur...

  Erdal Sarızeybek
  6 yıl önce

  Van, Manisa ve Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında atandığı Ankara Uzman Jandarma Öğrenci Alay Komutanlığı görevinde...