41 -V. Demirel Hükümeti

(21.07.1977-05.01.1978)


Başbakan: Süleyman Demirel (Isparta, AP)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Necmettin Erbakan (Konya, MSP)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Alparslan Türkeş (Adana, MHP)
Devlet Bakanı: Seyfi Öztürk (Eskişehir, AP)
Devlet Bakanı: Süleyman Arif Emre (İstanbul, MSP)
Devlet Bakanı: Sadi Somuncuoğlu (Niğde, MHP)
Devlet Bakanı: Ali Şevki Erek (Tokat, AP) 21.07.1977-01.11.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ertuğrul Ekrem Cey

V. Demirel Hükümeti

41 -V. Demirel Hükümeti

(21.07.1977-05.01.1978)Başbakan: Süleyman Demirel (Isparta, AP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Necmettin Erbakan (Konya, MSP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Alparslan Türkeş (Adana, MHP) Devlet Bakanı: Seyfi Öztürk (Eskişehir, AP) Devlet Bakanı: Süleyman Arif Emre (İstanbul, MSP) Devlet Bakanı: Sadi Somuncuoğlu (Niğde, MHP) Devlet Bakanı: Ali Şevki Erek (Tokat, AP) 21.07.1977-01.11.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ertuğrul Ekrem Ceyhun (İstanbul, AP) (11.11.1977-05.01.1978) atandı. Adalet Bakanı: Necmettin Cevheri (Urfa, AP) Milli Savunma Bakanı: Mehmet Saadettin Bilgiç (İstanbul, AP) 21.07.1977-18.10.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Turhan Kapanlı (C. S. Üyesi, Ankara, AP) (01.11.1977-05.01.1978) atandı. İçişleri Bakanı: Korkut Özal (Erzurum, MSP) Dışişleri Bakanı: İhsan Sabri Çağlayangil (C. S. Üyesi, Bursa, AP) Maliye Bakanı: Cihat Bilgehan (Balıkesir, AP) Milli Eğitim Bakanı: Nahit Menteşe (Aydın, AP) Bayındırlık Bakanı: Mehmet Selahattin Kılıç (Adana, AP) Ticaret Bakanı: Agah Oktay Güner (Konya, MHP) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı: Cengiz Gökçek (Gaziantep, MHP) Gümrük ve Tekel Bakanı: Gün Sazak (TBMM dışından, MHP) Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Fehim Adak (Mardin, MSP) Ulaştırma Bakanı: Yılmaz Ergenekon (Bursa, AP) Çalışma Bakanı: İsmail Fehmi Cumalıoğlu (İstanbul, MSP) Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Oğuzhan Asiltürk (Ankara, MSP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Kamran İnan (C. S. Üyesi, Bitlis, AP) Turizm ve Tanıtma Bakanı: İskender Cenap Ege (C. S. Üyesi, Aydın, AP) İmar ve İskan Bakanı: Mehmet Recai Kutan (Malatya, MSP) Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı: Turgut Yücel (Gümüşhane, AP) Orman Bakanı: Sabahattin Savcı (C. S. Üyesi, Diyarbakır, MSP) Gençlik ve Spor Bakanı: Önol Şakar (Manisa, AP) 21.07.1977-14.10.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ali Şevki Erek (Tokat, AP) (01.11.1977-05.01.1978) atandı. Kültür Bakanı: Avni Akyol (Bolu, AP) Gençlik ve Spor Bakanı: Turhan Kapanlı (C. S. Üyesi, Ankara, AP) 21.07.1977-01.11.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet İlhami Ertem (Edirne, AP) (11.11.1977-05.01.1978) atandı.

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Yanıtlar