V. Menderes Hükümeti

23 - V. Menderes Hükümeti (25.1 1.1957-27.05.1960) Başvekili: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı: Ahmet Tevfik İleri (Samsun) 25.11.1957-19.01.1958 Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı: Medeni Berk (Niğde) 11.12.1959-27.05.1960 Devlet Vekili: Samet Ağaoğlu (Manisa) 08.02.1958-04.09.1958 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ahmet Haluk Şaman (Bursa) (04.09.1958-12.06.1959) atandı. Devlet Vekili: Emin Kalafat (Çanakkale) 25.11.1957-04.09.1958 tarihleri arasın

23 - V. Menderes Hükümeti

(25.1 1.1957-27.05.1960)

Başvekili: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı: Ahmet Tevfik İleri (Samsun) 25.11.1957-19.01.1958 Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı: Medeni Berk (Niğde) 11.12.1959-27.05.1960 Devlet Vekili: Samet Ağaoğlu (Manisa) 08.02.1958-04.09.1958 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ahmet Haluk Şaman (Bursa) (04.09.1958-12.06.1959) atandı. Devlet Vekili: Emin Kalafat (Çanakkale) 25.11.1957-04.09.1958 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Abdullah Aker (İzmir) (04.09.1958-14.12.1959) atandı. Devlet Vekili: Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) 25.11.1957-01.11.1959 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Yusuf İzzet Akçal (Rize) (01.11.1959-27.05.1960) atandı. Adliye Vekili: Esat Budakoğlu (Balıkesir) 25.11.1957-03.04.1960 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hüseyin Celal Yardımcı (Ağrı) (03.04.1960-27.05.1960) atandı. Milli Müdafaa Vekili: Şemi Ergin (Manisa) 25.11.1957-19.01.1958 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine İbrahim Etem Menderes (Aydın) (19.01.1958-27.05.1960) atandı. Dahiliye Vekili: Namık Gedik (Aydın) Hariciye Vekili: Fatin Rüştü Zorlu (Çanakkale) Maliye Vekili: Hasan Polatkan (Eskişehir) Maarif Vekili: Hüseyin Celal Yardımcı (Ağrı) 25.11.1957-08.06.1959 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Atıf Benderlioğlu (Yozgat) (09.12.1959-27.05.1960) atandı. Nafıa Vekili: İbrahim Etem Menderes (Aydın) 25.11.1957-19.01.1958 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ahmet Tevfik İleri (Samsun) (19.01.1958-27.05.1960) atandı. Ticaret Vekili: Abdullah Aker (İzmir) 25.11.1957-04.09.1958 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hayrettin Erkmen (Giresun) (04.09.1958-27.05.1960) atandı. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Lütfi Kırdar (İstanbul) Gümrük ve İnhisarlar Vekili: Hadi Hüsman (İstanbul) Ziraat Vekili: Nedim Ökmen (Gaziantep) Münakalat Vekili: Fevzi Uçaner (İzmir) 25.11.1957-18.09.1958 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) (01.11.1959-09.12.1959) atandı. Kurbanoğlu'ndan Münakalat Vekilliği'ni Şemi Ergin (Manisa) (09.12.1959-27.05.1960) devraldı. Çalışma Vekili: Hayrettin Erkmen (Giresun) 25.11.1957-04.09.1958 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ahmet Haluk Şaman (Bursa) (12.06.1959-27.05.1960) atandı. Sanayi Vekili: Samet Ağaoğlu (Manisa) 25.11.1957-08.02.1958 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine İbrahim Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) (10.07.1958-01.09.1958) atandı. Yırcalı'dan Sanayi Vekilliği'ni Ahmet Sebati Ataman (Zonguldak) (14.12.1959-27.05.1960) devraldı. Basın - Yayın ve Turizm Vekili: İbrahim Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 25.11.1957-10.07.1958 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ali Server Somuncuoğlu (Sinop) (10.07.1958-17.02.1959) atandı. İmar ve İskan Vekili: Medeni Berk (Niğde) 25.11.1957-11.12.1959 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hayrettin Erkmen (Giresun) (11.12.1959-27.25.1960) atandı. Koordinasyon Vekili: Ahmet Sebati Ataman (Zonguldak) 10.07.1958-14.12.1959 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Abdullah Aker (İzmir) (14.12.1959-27.05.1960) atandı. Münakalat Vekili: Mehmet Muammer Çavuşoğlu (İzmir) Çalışma Vekili: Hayrettin Erkmen (Giresun) İşletmeler Vekili: Fethi Çelikbaş (Burdur) 17.05.1954-06.12.1954 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Samet Ağaoğlu (Manisa) (06.12.1954-09.12.1955) atandı.

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

V. Menderes Hükümeti ilgili konular

 • Menderes

  * Menderes: Bir akarsu yatağının, genellikle düzlüklerde çizdiği ve S harfine benzeyen kıvrım.* Menderes (coğrafya)* Büyük Menderes nehri:
 • V. Menderes Hükümeti

  23 - V. Menderes Hükümeti (25.1 1.1957-27.05.1960) Başvekili: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı: Ahmet Tev
 • IV. Menderes Hükümeti

  22- IV. Menderes Hükümeti (09.12.1955-25.11.1957) Başbakan: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Vekili: Mehmet Cemil Bengü (Ordu) Devlet Vek
 • III. Menderes Hükümeti

  21 - III. Menderes Hükümeti (17.05.1954-09.12.1955) Başvekil: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı: Fatin Rü
 • II. Menderes Hükümeti

  20- II. Menderes Hükümeti (09.03.1951-17.05.1954) Başbakan: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Samet Ağa
 • I. Menderes Hükümeti

  19 - I. Menderes Hükümeti (22.05.1950-09.03.1951) Başbakan: Adnan Menderes (İstanbul) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Samet A
 • Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

  1923'den Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
 • Bebek Davası

  Bebek Davası, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından, cunta yönetimi tarafından Türkiye Cumhuriyeti 23. Hükümeti başbakanı Adnan Menderes'e ve Ze