Vacip

Kısaca: Vacip, İslam dini terimi. Arapça kökenli bir sözcük olan ``vacip``, İslam`da yapılması gereken eylemleri tanımlamak için kullanılır. Türkçe`de dini bir mana içermeden sadece "``yapılması gereken``" manasında kullanılmaktadır. ...devamı ☟

vacip
Vacip

Vacip, İslam dini terimi. Arapça kökenli bir sözcük olan ``vacip``, İslam`da yapılması gereken eylemleri tanımlamak için kullanılır. Türkçe`de dini bir mana içermeden sadece "``yapılması gereken``" manasında kullanılmaktadır.

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur`an-ı kerim`de açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabinin1 açıkça bildirmesi ile tanımlanmış olan emirler. Farklı fıkhi mezheplerin farklı vacip anlayışları vardır. İslam`ın fıkhi mezheplerinden olan şafii mezhebine göre vacib denince farz (yapılması mutlak olarak emredilen) anlaşılır. Fakat diğer mezheplerin vacibe bakış açısı çoğunlukla daha hafiftir.

İslam`da genel görüşe göre vacibin terk edilmesi, tahrimen mekruhtur. Yani harama yakın mekruhtur. Fakat haram değildir. Bu konuda da farklı mezhepler farklı görüşler beyan etmiştir. Bazı klasik İslam alimlerine göre vacip olan eylem yapılmadığında kişinin tövbe etmesi gerekir. Eğer bu tövbeyi etmeden ölürse günah işlemiş olur ve azap görür. Ayrıca, İslam dininde çok önemli bir yeri olan namazın vaciblerinden birini bilerek yapmamak namazı bozmamakla beraber günah olur. Unutarak yapmayan secde-i sehv (unutma secdesi) yapar.
  • 1: ``Sahabi``; İslam peygamberi Muhammed ile aynı dönemde yaşamış insanlar, arkadaşları ve taraftarları.


Kaynaklar

Vikipedi

vacip

Türkçe vacip kelimesinin İngilizce karşılığı.
necessary, obligatory

vacip

yapılması gerekli olan.
müslümanlıkça yapılması gerekli olan.

vacip

Türkçe vacip kelimesinin Almanca karşılığı.
vorgeschrieben, unerlässlich

vacip

1. anlamı Müslümanlıkça yapılması gerekli olan:
"Kurban Bayramı'nda her zenginin kurban kesmesi vaciptir."- B. Felek.
2. anlamı eskimiş Yapılması gerekli olan.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Vacip
1 yıl önce

ifadesi olarak “vacip” deyimi kullanılır. Örneğin Kurban kesme ibadeti Hanefi mezhebine göre vaciptir. Farklı fıkhi mezheplerin farklı vacip anlayışları vardır...

Vacip, Arapça, Farz, Günah, Haram, Kur`ân-ı kerí®m, Mekrí»h, Namaz, Tövbe, Türkçe, İslam
Yatsı namazı
1 yıl önce

4 Rek'ât ilk sünnet, 4 Rek'ât farz, 2 Rek'ât son sünnet. Namazdan sonra vacip olan vitir namazı kılınır. İlk sünnet Farz Farzdan önce erkeklerin kamet...

Fitre
1 yıl önce

dışında yeterli miktarda mala sahip olan her müslümanın ramazanda vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin...

Vitir Namazı
1 yıl önce

kılınır; ancak Ramazan aylarında cemaat ile kılınabilir. Hanefi mezhebinde vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir. 'Vitir' Arapça kökenli bir kelimedir...

Vitir namazı, Vitir namazı
Sehl-i mümteni
1 yıl önce

sanatı ustalıkla kullanmıştır. Örnekler: 1. Allah adın zikr idelüm evvela Vacip oldur cümle işde her kula Bir kez Allah dese aşk ile lisan Dökülür cümle...

Farz
1 yıl önce

Kur’an’da yapılması açık emir ve gereklilik ifade etmeyen fiiller ise vacip gibi başka kavramlar ile tanımlanır. Farz, haram, helal gibi kesin hüküm...

Farz, Allah, Kuran-ı Kerim, Müslüman, Namaz, Oruç, İslam, Cenaze
Oruç
1 yıl önce

tarafından farz, vacip, nafile ve mekruh türlerine ayrılır. Farz olan oruçlar: Ramazan ayı orucu ve Ramazan ayı orucunun kazası farzdır. Vacip olan oruçlar:...

Oruç, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Farz, Fıkıh, Hac
Ebu Hasan Behmenyar
4 yıl önce

tanıtacak daha önemli bir şey yoktur". Çeşitli açıdan gözden geçirilen varlık vacip ve mümkün, sebep ve sonuç, ilk ve meydana çıkmış ve s. kısımlara bölünür...