vadi

Eğime bağlı olarak harekete geçen suların derine aşındırması sonucunda oluşan ve kaynaktan ağza doğru sürekli inişi bulunan, uzun çukurluklara vadi denir. Akarsuların su miktarına, vadinin eğimine, zeminin yapısına ve aşınım süresine bağlı olarak farklı tipte vadiler oluşur.

VADI (türkçe) anlamı
1. İki dağ arasındaki uzun çukur. Dere. Bir nehrin aktığı yer. Nehir yatağı.
2. Yol
3. tarz
4. usül
5. Saha
VADI (türkçe) anlamı
6. alan
7. yol
8. tarz.iki dağ arasındaki geçit
9. koyak
VADI (türkçe) ingilizcesi
1. [Vadi]n. canyon
2. clough
3. combe
4. coomb
5. coombe
6. dale
7. dell
8. glen
9. gorge
10. vale
valley,
VADI (türkçe) ingilizcesi
11. [Vadi]n. canyon
12. clough
13. combe
14. coomb
15. coombe
16. dale
17. dell
18. glen
19. gorge
20. vale
21. valley
VADI (türkçe) fransızcası
1. vallée [la]
VADI (türkçe) almancası
1. n. Tal

Vadi hakkında detaylı bilgi

'Vadi' akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan arazi türünü tanımlamak için kullanılan ve birkaç kilometre ya da binlerce kilometre kare genişliğinde olabilen coğrafi alan. Vadiler, akarsuların yaptığı aşındırmayla yanlamasına, derinlemesine gelişir. Diğer yandan da geriye aşındırma sonucu boylarını uzatırlar. Genellikle dağ ya da tepelerle çevrelenirler. Çok derin vadilere kanyon denir.

Vadiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Vadi Boyu Ovaları

lkemizin farklı coğrafi bölgelerinde yer alan akarsularımızın yer yer ...

Vadi Sisi

Genellikle sonbaharda, özellikle yüksek basıncın etken olduğu zamanlarda çok soğuk havanın vadilere çökmesi ile oluşur.

Boğaz Vadi

Boğaz vadi derine doğru aşındırmanın fazla olduğu yerlerdeki vadi şeklidir. Sert kayalardan ve yatay tabakalardan oluşmuş bölgelerde görülür. Yamaç eğimleri fazladır ve tabanları yoktur.

U Biçimli Vadi

U şekilli vadi, şeklini bir buzuldan alan bir tepe- veya dağ sırasındaki vadidir. Vadinin kesiti, sıklıkla dik duvarlarla sınırlanmış geniş ve düz, vadi tabanından oluşur.

U şekilli Vadi

U şekilli vadi, şeklini bir buzuldan alan bir tepe- veya dağ sırasındaki vadidir. Vadinin kesiti, sıklıkla dik duvarlarla sınırlanmış geniş ve düz, vadi tabanından oluşur.

V şekilli Vadi

V şekilli vadi, başlıca olarak orta ve yüksek dağ sıralarında bulunan vadilerdir.

El Vadi Vilayeti

El Vadi Vilayeti, Cezayir'in doğusunda yer alan bir vilayet. 69.434 km² yüzölçümündeki vilayetin nufusu 630.000'dir.

Kanyon Vadi

Kanyon Vadi, kalker kayalar içinde, akarsuyun derine aşındırmasıyla oluşur. Farklı dirençteki kayaçların farklı aşındırılması sonucu basamaklı bir yapı gösteren vadilere kanyon vadi denir. Vadinin yamaç eğimleri çok diktir. Akdeniz Bölgesi’nde Taşeli platosu içindeki ...

Asimetrik Vadi

Akarsuyun yatağının dirençli olan kısmının daha fazla, dirençsiz kısmının daha az aşındırılmasıyla oluşan vadilere asimetrik vadi denir.

Tabanlı Vadi

Tabanlı Vadi, akarsu yataklarında, eğiminin azaldığı yerlerde menderesler çizerek daha çok yana doğru bir aşındırma yaparlar. Yana doğru aşındırmanın artması ile tabanlı vadiler oluşur. Akarsuyun yatağında alüvyonların birikmesi ile verimli tarım alanları oluşur.

Yatık Yamaçlı Vadi

Yatık Yamaçlı Vadi, akarsuların orta ve aşağı çığırlarında görülen yana aşındırmanın fazla olduğu ve yamaçların yatıklaştığı vadilerdir.

Kutsal Vadi

Kutsal İnka Vadisi ya da Urubamba Vadisi (Quechua: Willka Qhichwa), Peru Andları’nda yer alan, İnkalar’ın başkenti Cuzco yakınlarında bulunan bir vadidir. Yerli halkların yaşadığı bu vadi, Pisac ile Ollantaytambo arasındaki ve Urubamba Nehri'ne, diğer adlarıyla Vilcanota Nehri ya ...

Tekinsiz Vadi

Tekinsiz vadi, robotların neredeyse gerçek bir insan gibi görünüp davrandığı zaman insanlar üzerinde tiksinti yaratacağını söyleyen bir varsayım. "Vadi", olumlu insan tepkilerinin, robotların insana benzeme grafiğindeki çukur bölgedir.