Vaftiz

Kısaca: Hıristiyanlığa göre, kişinin İsa'nın dinine katılmasının hukuksal ve kutsal simgesi olan vaftiz "vaftiz töreni" adı verilen özel bir törenle gerçekleştirilir. Sözcük Yunanca "Baptisis" sözcüğünden türetilmiştir. Hıristiyan doğuş günlerinde, İsa'nın ortaya çıkışından öncede varolduğu, İncil'de adı Vaftizci Yahya olarak geçen Aziz Yahya'nın yüceltilmesinden, "Doğrusu size derim: Kadınlardan doğanlar arasında: Vaftizci Yahya'dan daha büyüğü çıkmamıştır; fakat göklerin egemenliğinden daha küçük o ...devamı ☟

vaftiz
Vaftiz

Hıristiyanlığa göre, kişinin İsa'nın dinine katılmasının hukuksal ve kutsal simgesi olan vaftiz "vaftiz töreni" adı verilen özel bir törenle gerçekleştirilir. Sözcük Yunanca "Baptisis" sözcüğünden türetilmiştir.

Hıristiyan doğuş günlerinde, İsa'nın ortaya çıkışından öncede varolduğu, İncil'de adı Vaftizci Yahya olarak geçen Aziz Yahya'nın yüceltilmesinden, "Doğrusu size derim: Kadınlardan doğanlar arasında: Vaftizci Yahya'dan daha büyüğü çıkmamıştır; fakat göklerin egemenliğinden daha küçük olan ondan daha büyüktür. Vaftizci Yahya'nın günlerinden Şimdiye kadar göklerin egemenliği zorlanıyor" (Matta, Bap 11,11:12). "Zira Vaftizci Yahya, ekmek yemeyerek ve su içmeyerek gelmiştir" (Luka,Bap 7,33), İsa'yı vaftiz ettiğinin anlatılmasından anlaşılmaktadır.

Ama Hıristiyanlıkta vaftiz ilk günahın açmış olduğu kirlilikten temizlenme anlamında, daha önceki din ve gelenekler arasındaki arınma törenlerine benzemekle birlikte, yeni bir varlık yaratması, İsa'nın kilisesine (topluluğuna) katılmasının simgesi olması bakımından onlardan ayrılır. Müslümanların uyguladığı gusül (boy abdesti) aslında bir suya daldırma geleneğidir. Sabiilikte bu; doğum sonrası çocuklara da uygulanır. Yani yeni doğan çocuk suya daldırılır. Bu bir "vaftiz" dir ve bilindiği gibi Hıristiyanlıkta da vardır. Hıristiyanlıkta vaftiz işleminin anlamı, önemi mezheplere göre değişir. Her mezhep vaftizi kendi inanç ölçülerine göre yorumlar.

KATOLİKLİKTE VAFTİZ

Bu mezhebe göre vaftiz, İsa'nın kurduğu bir arınma törenidir. Vaftiz işlemi su ve şarap dökülerek gerçekleştirilir. Kişi yalnızca "Baba-Oğul-Kutsal Ruh" adına vaftiz edildiğinden, tören sırasında, vaftizci "ben seni baba-oğul-kutsal ruh adına vaftiz ediyorum" diyerek işlemine başlar. Vaftiz edilen kişinin başına dökülen su ruh arınmışlığını, parlaklığının simgesidir. Tören sırasında İncil'den ilgili bölümler okunur.

ORTODOKSLUKTA VAFTİZ

Ortodokslukta vaftiz, vaftizci tarafından "bu kişi Baba-Oğul-Kutsal Ruh adına vaftiz edildi" denmesiyle gerçekleştirilir. Vaftiz edilenin önce bütünüyle suya sokulmasıyla, sonra bedeninin bir bölümünün suya sokulmasıyla bitirilir. Vaftiz edilenin üstüne su serpmekle uygulanan vaftiz işlemide geçerlidir.

PROTESTANLIKTA VAFTİZ

Protestanlıkta vaftiz suyla serpme yada başa dökme yoluyla uygulanır. Ancak vaftiz konusunda, Protestan mezhepleri arasında görüş ayrılıkları vardır.

vaftiz

Türkçe vaftiz kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. baptismal, christening
n. baptism, christening

vaftiz

hıristiyan dininde, bir kimseyi ilk günahı silmek ve hıristiyanlaştırmak suya daldırma ya da üzerine su serpme biçiminde yapılan kutsal tören.

vaftiz

Türkçe vaftiz kelimesinin Fransızca karşılığı.
baptême [le]

vaftiz

Türkçe vaftiz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Taufe

vaftiz

Hristiyanlıkta yeni doğan çocuğun ilk günahı silmek ve onu Hristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem.

vaftiz

Osmanlıca vaftiz kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Vaftis) (Rumcadan) Hristiyanlarca çocuğun ve hristiyanlığa yeni girenin dine girme şartı sayılan, suya sokma merasimi. (Bak: Ta'mid)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

vaftiz Resimleri

Vaftiz
1 yıl önce

Vaftiz, kişinin alnını ıslatmak veya tüm vücudunu suya batırmak şeklinde icra edilen bir dini "arınma" ve "yeniden doğma" törenidir. Vaftiz sözcüğü "suya...

Vaftiz, Abdest, Farsça, Hindu, Hinduizm, Hristiyanlık, Mezhep, Musevi, Musevilik, Taslak, Türkçe
Kutsal Cumartesi
1 yıl önce

birlikte Kilisenin ışıkları açılır. Paskalya Mumu, vaftiz sırrının kutlamasında kullanılmak üzere vaftiz suyunu takdis etmek için kullanılır. İncil okunmadan...

Sâbiîlik
5 yıl önce

kelimesi Muhammed peygamber için de kullanılmıştır. Sabii sözcüğünün kökeni vaftiz için suya daldırmak (Sub), İbranice göklerin ordusu olan meleklere izafen...

Sâbií®lik, Adem, Din, Irak, Muhammed, Musa, Nuh, Peygamber, Taslak, Vaftizci Yahya, İbrahim
Baptistler
1 yıl önce

Baptistler veya Vaftizciler, yalnızca inanan müminleri vaftiz eden ve bunu da suya daldırma inanışı ile belirleyen önemli bir Protestanlık mezhebidir....

Baptistler, Kilise, Mezhep, Protestan, Vaftiz
Hamsin yortusu
1 yıl önce

Pentikost Yortusu zamanı, vaftiz için daha çok tercih edilen bir zaman hâline geldi. İlk defa İngiltere'de bu gün, vaftiz olanlar tarafında giyilen beyaz...

Basileios
1 yıl önce

Pontus’ta münzevi hayatı yaşamakta olan kız kardeşi Macrine istifa etmesi ve vaftiz olması konusunda onu yüreklendirmişlerdir. Ardından o da münzevi hayatına...

Sakrament
1 yıl önce

gerçekliği temsil eden görünen semboldür. Buna örnek olarak vaftiz etme verilebilir. Vaftizde su Kutsal Ruh'un hediyesinin lütfunu, günahların affını ve...

Sakrament, Evlilik, Hıristiyanlık, Katolik, Ortodoks, Protestan, Vaftiz, Günah çıkarma, Konfirmasyon, Son yağ sürme, Ordinasyon
Katolik kilisesi
1 yıl önce

çıkartma ve papaza itiraf gereklidir. Yedi sakrament vardır (Efkaristiya, Vaftiz, Güçlendirme, Evlilik, Ruhbanlık, Tövbe=İtiraf, Kutsal Yağ Sürme) Ruhban...

Katolik Kilisesi, 1054, 1870, Apokrifa, Avrupa, Ayasofya, Aziz, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik, Eski Ahit