Vah��I Kuvvet

kuvvet

Duran bir cismi harekete geçirebilen, hareket etmekte olan bir cismi durdurabilen, cisimlerin hızını ve şeklini değiştirebilen etki. Kuvvet, vektörel bir büyüklüktür. Fiziğin ençok kullanılan kavramlarından biri olup, kendisi ancak tesiri ile anlaşılır.

Newton un 3. Kanunu

Bir cisme etki eden kuvvet bu kuvvete eşit ama zıt yönde başka bir kuvvetin doğmasına neden olur. Bu kuvvete tepki kuvveti denir.

Net kuvvet

Net kuvvet, bir sisteme etki eden kuvvetlerin vektörel bileşkesidir. Bileşke kuvvet adıyla da bilinir.

dinamometre

Dinamometre, döner bir makinenin çıkış kuvvetini ölçmede kullanılan aygıttır.

kaldırma kuvveti

Suyun cisme yukarı yönlü, ağırlığı hafifletici bir kuvvet uygulamasına suyun kaldırma kuvveti denir.

tork

Kuvvetin tatbik edildiği nokta ile dönme noktası arasındaki mesâfenin kuvvetle çarpımı. Tork, kuvvet-momenti olarak da adlandırılır. Tork, kuvvetin tatbik edildiği noktalarda gerilme meydana getirerek dönmeye sebep olur.

Basınç

kaldıraç

Kaldıraç Bir destek noktası üzerinde hareket edebilen sert çubuk. Kaldıraçlar genelde küçük kuvvetlerle büyük direngen kuvvetleri yenmek maksadıyla kullanılan basit makinalardan biridir. Ağır olan kaldırım taşlarını yerinden sökmek ve kalasları yerinden o...

merkezkaç kuvveti

Merkezkaç kuvveti Bir merkez çevresindeki dönme hareketinde, cismi merkeze doğru çeken kuvvete merkezcil kuvvet, bunun ters yönünde ve eşit şiddette cismi merkezden uzaklaştırmaya çalışan kuvvete de merkezkaç kuvveti adı verilir. Düzgün dairesel dönme...

merkezkaç

Merkezkaç kuvveti anlamlı fakat gerçek olmayan, yani Newton yasalarına uyan bir kuvvet değildir. Newton’a göre duran bir cisme etki eden kuvvet o cismin ivme kazanmasına neden olur. Ve yine Newton’a göre hareket halindeki bir cisim, üzerine kuvvet etki et...