Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş, yasayla görev ve yetkileri belirlenen tüzel kişiliktir.
Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya 'vakıf' denir.

Vakıflar

Vakıflar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Vakıf

İlgili konuları ara

Yanıtlar