VAKTIYLE (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Bir zamanlar:
Vaktiyle Harbiye Mektebinde Mustafa Kemal'e hocalık etmiş olan Miralay Esat Bey...- Y. K. Karaosmanoğlu.
3. 2 . Zamanında
4. uygun zamanda.
5. 3 . Oldukça eski bir zamanda.
VAKTIYLE (türkçe) ingilizcesi
1. adv. ere now
2. erstwhile
3. formerly
4. in days of yore,
VAKTIYLE (türkçe) fransızcası
1. autrefois
2. à la longue
3. dans le temps
4. une fois
VAKTIYLE (türkçe) almancası
1. adv. ehemals
2. früher
3. seinerzeit
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Samarra

Samarra Abbasi Devleti zamanında Irak'ta Bağdat'ın yetmiş mil uzağında ve Dicle kenarında kurulan tarihi bir şehir. Bu şehri, Halife Mu'tasım'a ve ücretli Türk ordusuna yeni bir yerleşim merkezi sağlamak gayesiyle Ünlü Abbasi kumandanı Türk asıllı Eşnas 836 (H.222) senesinde, ...

Biyoenerji

Biyoenerji evrensel yaşam gücü kavramına vaktiyle Doğu Avrupa ülkelerinde, özellikle Çekoslovakya ve Sovyetler Birliği'nde parapsikolojik araştırmalarda bulunmuş bilim adamlarınca verilmiş addır. Terimi günümüzde yaygın olarak kullanıldığı gibi "''biyolojik kaynaklardan ...

Balyoz

Balyoz aşağıdaki anlamlara gelebilir. Balyoz, Taş kırma, kazık çakma vb.

çavuş

Çavuş, Türk Silahlı kuvvetlerde erler sınıfında ikinci yüksek rütbedir.

Faiz

Faiz Alm. Zins (-en pl.) (m), Fr. Intérê (m), İng. İnterest. Bir para alacaklısının, borçlusundan istediği ve ana paraya eklenmesi gereken para miktarı. Kazanç getirmesi için yatırılan bir paranın yıllık olarak önceden belli olan, ana paranın üzerindeki fazlalık. Klâsik ...

Federasyon

Federasyon Alm. Bundesstaat; Föderation f, Fr. Fédération f, İng. Federation. İki veya daha fazla devletin ortak ve fakat sınırlı olmayan hayati menfaatlerini sağlamak amacıyla birleşmelerinden meydana gelen bir devletler topluluğu. Federasyon devlet şekli, konfederasyon devlet ...

Haseki

Osmanlı imparatorluğu'nda sarayla ilgili bir hizmette eskiyenlere genel olarak verilen ad. Enderun'un çeşitli hizmetlerinde kıdem sahibi olanlara, saray cariyeleri arasındaki bir sınıfa, yeniçeri ocağının özel...

Gülhane

Gülhane Parkı, (Sarayburnu parkı da denir), İstanbul ilinin Eminönü ilçesinde yeralan tarihi bir parktır.

Gülle

Gülle Alm. Kugel, Fr. Polds (m), İng. Weight, shot. Atletizmde bir spor dalı. Bu sporla uğraşanların mümkün olduğu kadar ileri atmaya çalıştıkları madeni küre ile yapılan bir yarışmadır. Gülle atma sporu, ilk önceleri Fransa, İngiltere, İskoç ve İrlanda’da 6.5 kg ...