Valeria Messalina

Valeria Messalina, Messallina olarak da bilinir, (d. 17/20 civarı – ö.

Julio-Claudian Hanedanı |image= |caption= Valeria Messalina``Prosopographia Imperii Romani`` V 161, Messallina olarak da bilinir, (d. 17/20 civarı – ö. 48) İmparator Claudius`un üçüncü karısı ve İmparatoriçe olan Antik Roma`lı kadın. Güçlü ve etkileyici bir kadın olarak pasaklı olmasıyla ünlüdür ve kocasına karşı yapılan bir komploya dahil olduğu anlaşılınca idam edilmiştir.

Biyografisi

Ailesi ve gençliği

Ailesi ve gençliği

Messalina, Domitia Lepida ve Konsül Marcus Valerius Messalla Barbatus`un tek kızıdır``Prosopographia Imperii Romani`` V 88 ve "Marcus Valerius Messala Corvinus" adında bir erkek kardeşi vardır.

Babası, Küçük Claudia Marcella ve Roma Senatörü ve iki defa Konsüllük yapmış olan Marcus Valerius Messalla Messallinus`un oğludur. Annesi, Lucius Domitius Ahenobarbus ve Büyük Antonia`un en küçük çocuğudur. Messalina`nın büyük anneleri İmparator Augustus`un üvey kardeşi ve yeğenidir.

Messalina`nın babası 20 ya da 21 yılı başlarından bilinmeyen bir nedenden dolayı ölmüştür. ölmüştür. Annesi daha sonra, ünlü Roma diktatörLucius Cornelius Sulla`nın akrabası Konsül Faustus Cornelius Sulla Lucullus III`le evlenmiştir. Faustus ve Lepida, 22 yılında bir Faustus Cornelius Sulla Felix adınını verdikleri ve Messalina`nın üvey kardeşi olan bir oğul sahibi olmuşlardır. Messalina, büyük bir ihtimalle Roma`da doğmuş ve büyümüştür. Hayatının erken evereleri hakkında çok az şey bilinir.

Claudius`la evliliği

37 ya da 38 yılında, o sıralar 48 yaşında olan ikinci dereceden kuzeni Claudius ile evlendi. Diğer bir ikinci dereceden kuzeni olan İmparator Caligula`nın 37-41 yılları arasındaki saltanatı sırasında, Messalina zengin ve etkili bir kadındı ve Caligula`nın sarayının müdavimlerindendi. Claudius, Caligula`nın amcasıydı ve zaman içerisinde etkili ve popüler bir kişilik haline geldi. Claudius onunla belki de imparatorluk ailesi ile olan bağlarını kuvvetlendirmek için evlenmişti.

Messalina`nın Claudius`tan, geleceğin imparatoriçesi ve Nero`nun ilk karısı Claudia Octavia adında (39 ya da 40`ta doğdu) bir kızı ve Britannicus (41`de doğdu) adında bir oğlu oldu. 24 Ocak 41 tarihinde Caligula ve ailesi öldürüldü ve Claudius Praetorian Muhafızlar tarafından imparator ilan edilince Messalina imparatoriçe oldu.

Roma İmparatoriçesi

Kucağında oğlu Britannicus`u tutan Messalina, Louvre
Kucağında oğlu Britannicus`u tutan Messalina, Louvre
]

Messalina, Roma İmparatorluğu`nun en güçlü kadını haline geldi. Claudius tarafından kendisine çeşitli onursal unvanlar verildi: doğum günü resmi olarak kutlandı, heykelleri kamu alanlarına dikildi ve tiyatroda Vesta bakireleri`nin oturduğu ön sırada oturma imtiyazı verildi. Roma Senatosu, Messalina`ya "Augusta" unvanı vermek istediyse de bu Claudius tarafından reddedildi.

43 yılında Claudius, başarılı Britanya seferini kutlamak için zafer alayı düzenledi. Messalina, onun arabasını kapalı bir arabayla takip ederken generaller arkasından yürüyorlardı.

Konumu itibariyle çok etkili bir duruma geldi ancak tehlileli bir karaktere sahipti. Yaşlı bir adam olan Claudius her an ölebilirdi ve bu durumda Britannicus yeni imparator olacaktı. Messalina, kendi güvenliğini sağlamak ve çocuğunun geleceğini garanti altına alabilmek için kendisi ve çocuğu için tehlike potansiyeli taşıyan herkesi saf dışı bırakmak için çabalamktan geri kalmıyordu.

Messalina`ya sadık olanlar arasında Konsül Lucius Vitellius`da vardı. Çok büyük bir ayrıcalık olarak düşündüğü için Messalina`ya onun ayakkabılarını çıkarmak için yalvarıyordu. Vitellius, onun ayakkabılarını toga ve tuniği arasında taşıyor ve zaman zaman çıkararak öpüyordu.

Claudius`un ona olan düşkünlüğü nedeniyle, Messalina onu dolduruşa getirip çeşitli insanları idam ettirip ya da sürgüne göndertebiliyordu: Roma tarihçisi Genç Seneca; Claudius`un yeğeni Julia Livilla ve Julia; Marcus Vinicius (Julia Livilla`nın kocası); Konsül Gaius Asinius Pollio II (bkz. Vipsania Agrippina), yaşlı Poppaea Sabina (İmparatoriçe Poppea Sabina, Nero`nun ikinci karısı), Konsül Decimus Valerius Asiaticus ve Polybius . Claudius, karısı ve azatlı köleleri tarafından kolayca etki altına alınabilmesiyle ünlüydü.

Messalina`nın rakiplerini saf dışı etme denemesinin iyi biline bir örneği, 41 yılı Ocağında sürgünden dönen Genç Agrippina`dır. Agrippina, Germanicus`ın kızı olması nedneniyle Claudius`un yeğeniydi. Messalina, Agrippina`nın oğlu Lucius Domitius Ahenobarbus`un (gelecekte Nero) ileride kendi oğlu için bir tehlike olacağını anlayınca onu siesta yaptığı sırada hançerle öldürtmek üzere suikastçılar gönderdi. Yatağının yanına yaklaştıklarında, yastığın yanında bir yılan belirince dehşet içinde kaçtılar. Görülen yılan içi doldurulmuş bir yılan derisiydi.

Şöhreti

`ya göre Messalina, Lycisca yani `Kurt kız` adıyla bir genelevde çalışmıştı. Agostino Carracci`ye ait geç 16. yüzyıl gravür`ü.] Messalina`nın pek de iyi bir namı yoktu. Antik Roma`lı kaynaklar (özellikle Tacitus ve Suetonius) onu küçük düşürücü bir şekilde, yüz kızartıcı, zalim, aç gözlü ve ahmak bir nymphomaniac olarak tasvir ederler. Onun yaşında ve konumunda pek çok kadın şenlikler ve partilerden hoşlanırken, iki tarihçi Messalina`nın akılsızca zevklerini cinsel arzuları için insanlarla buluşarak birleştirdiğini iddia ederler. Messalina hakkına en bilinen hikaye, ünlü bir Roma`lı fahişe olan Scylla`ya karşı bütün gece sürecek bir seks yarışması için meydan okuması hakkında olanıdır. Scylla, her ikisi de 25 erkekle yattıktan sonra vazgeçmiş ancak Messalina sabaha kadar ilişkiye girmekte her hangi bir sakınca görmemişti. Çok yorulduğu ancak tatmin olmadığı söylenir.

Roma kaynakları Messalina`nın cinselliği gücünü sürdürmek ve politikacıları kontrol etnek için kullandığını, takma isimle bir geneleve sahip olduğunu ve burada üst sınıftan kadınlar için seks partileri organize ettiğini ayrıca politikaya çokça karışarak Roma soylularına ve yabancı ileri gelenlere nüfuzunu sattığını iddia ederler.

Düşüşü, ölümü ve etkileri47 yılındaki Secular oyunları sırasında, Truva gösterilerine oğlu Britannicus`la birlikte iştirak etti. Genç Agrippina ve oğlu Lucius Domitius Ahenobarbus`da (Nero) aynı gösteriye katılmışlardı. Agrippina ve Nero, dinleyicilerden Messalina ve Britannicus`a oranla daha fazla alkış aldılar. Bir çok insan hayatı boyunca karşı karşıya kaldığı talihsiz koşullar nedeniyle ona karşı bir acıma ve sempati göstermeye başlamıştı. Bu belkide Messalina`nın popülaritesinin ilk kez düşmeye başladığı andı.

Aynı yılın sonlarında Messalina, aristokrat bir kadın olan Junia Silana`yla (Caligula`nın ilk karısının kız kardeşi) mutlu bir evliliği olan çekici Roma Senatötü Gaius Silius ile ilgilenmeye başladı. Messalina ve Silius sevgili oldular ve ardından Silius Messalina tarafından karısını boşamaya zorlandı.

Silius kendini içine attığı tehlikeli durumu anlamıştı. Messalina ve Silius, yetersiz imparatoru öldürmeyi ve ardından Silius`u yeni imparator yapmayı içeren bir plan yaptılar. Silius`un çocuğu yoktu ve Britannicus`u evlatlık edinmeyi istiyordu. Messalina ve Silius, Messalina yasal olarak hala Claudius`la evli olduğu ve bu durum yasak olan iki eşlilik (bigami) anlamına geldiği halde şahitler huzurunda imzalanan bir evlilik anlaşmaıyla tam bir düğün seramoniyle evlendiler.

Claudius, limanda yapılan çalışmalrı incelemek için Ostia`da bulunduğu sırada azatlı kölesi Narcissus tarafından Messalina ve Silius`ın planladığı suikast hakkında bilgi verildi. Messalina, Claudius`la konuşabilmek umuduyla çocuğuyla birlikte Ostia`ya gitti ancak imparator o gelmeden önce ayrılmıştı. Narcissus, Messalina`yı geciktirerek Claudius`u görmesini engellemişti.

Claudius 48 yılında Messalina ve Silius`un öldürülmesini emretti. Messalina son saatlerini Lucullus bahçelerinde geçirmişti. Messalina ve annesi Claudius`a verilmek üzere bir dilekçe hazırladılar. Messalina`nın etkisi ve başarısı nenedniyle Lepida ve Messalina tartışmışlar ve birbirlerine yabancılaşmışlardı. Görünüşe göre merhameti baskın gelmiş ve kızının yanında kalmıştı. Lepida`nın ona karşı son sözü; a€˜Hayatın sona erdi. Geriye kalan edepli bir son yapmak olmalı`. Messalina söylenelere göre hıçkırarak ağlamıştı. Durumunu kavradığında kendini ölüme bıraktı.

Messalina`nın ölümünün şahidi olmak üzere bir subay ve eski köle gelmişti, köle sözlü olarak hakaret ederken subay sessizce durmuştu. Messalina`ya kendisini öldürme seçeneği sunulmuş ancak çok korktuğu için yapamamış bunu üzerine subay Messalina`yı bir hançerle öldürmüştü. Ölü bedeni annesinin yanına bırakıldı. Messalina`nın ölümü sırasında Claudius bir akşam yemeğindeydi. Kendine Messalina`nın ölüm haberi verildiğinde her hangi bir tepki vermedi ancak biraz daha şarap istedi.

Ölümün ardından gelen günlerde, Claudius nefret, öfke, endişe, memnuniyet ve benzeri herhangi bir insani duygusal tepki göstermedi. Messalina için yas tutanlar sadece çocuklarıydı. Roma Senatosu, Messalina`nın adının tüm kamu ve özel alanlardan çıkartılmasını ve heykellerinin kaldırılmasını emretti.

49 yılının ilk günlerinde, Claudius dördüncü karısı ve Messalina`nın hatırasına saygı gösterdiğini düşündüğü herkesi saraydan kovduran Genç Agrippina ile evlendi. Agrippina`nın oğlu Lucius Domitius Ahenobarbus, Claudius tarafından oğlu ve varisi olarak evlat edinildi; Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus adını aldı ve Claudius`un ölümünün ardından Messalina`nın oğlu Britannicus`un yerine Roma İmparatoru oldu. Nero, Messalina`nın kızıyla evlendi. Messalina`nın adı günümüzde sıklıkla, cinsel açıdan önüne gelenle yatıp kalkan kadın, hile yapma ve ihanet ile eş anlamılı olarak kullanılmaktadır.

Birincil kaynaklarİkincil kaynaklar

Commonscat|Messalina
 • Anthony A. Barrett, Agrippina: Sex, Power and Politics in the Early Roman Empire (Agrippina:Roma İmparatorluğunun başlangıcında seks, güç ve politika), Yale University Press, New Haven, 1996
 • E. Klebs, H. Dessau ve P. Von Rohden, Prosopographia Imperii Romani, Berlin, 1897-1898
 • Barbara Levick, Claudius, Yale University Press, New Haven, 1990
 • http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/7094/claudius.html
 • Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Valeria_Messalina |tarih=07 Kasım 2007 |dil=İngilizce |madde=Valeria Messalina

Notlar

reflist

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Valeria Messalina

İngilizce Valeria Messalina kelimelerinin İspanyolca karşılığı.
s. Valeria Messalina (22-48), tercera esposa de Claudius I

Valeria Messalina

İngilizce Valeria Messalina kelimelerinin Fransızca karşılığı.
n. Valeria Messaline (22-48), troisième femme de Claudius I, mère d' Octavie et de Britannicus

Valeria Messalina

İngilizce Valeria Messalina kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Valeria Messalina (22-48 v. Chr.), dritte Ehefrau des Claudius I

Valeria Messalina

İngilizce Valeria Messalina kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
s. Valeria Messalina (22-48 d.C.) terza moglie di Claudio

Valeria Messalina

İngilizce Valeria Messalina kelimelerinin Portekizce karşılığı.
s. Valeria Messalina (22-48) terceira esposa de Claudius I

Valeria Messalina

İngilizce Valeria Messalina kelimelerinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Valeria Messalina, (22-48 nChr.) derde vrouw van Claudius

Valeria Messalina

n. (22-48) Third wife of Claudius I

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Valeria Messalina ilgili konular

 • Valeria Messalina

  Valeria Messalina, Messallina olarak da bilinir, (d. 17/20 civarı – ö.
 • Domitia Lepida

  Domitia Lepida, Küçük Domitia Lepida, Genç Domitia Lepida ya da kısaca Lepida olarak bilinen (MÖ 10 -54), Konsül Lucius Domitius Ahenobarbus ve
 • Faustus Cornelius Sulla Felix

  Faustus Cornelius Sulla Felix (22-62) Antik Roma`nın Julio-Claudian Hanedanı`na mensup az tanınan siyasi kişilik. Büyükannesi Büyük Antonia,
 • Gnaeus Domitius Ahenobarbus(Konsül 32)

  Gnaeus Domitius Ahenobarbus ( 11 Aralık MÖ 17 - Ocak 40) Julio-Claudian Hanedanı'na mensup Roma İmparatorlarıyla yakın akrabalık ilişikileri b
 • Statilia Messalina

  Statilia Messalina (d. 35 civarı - ö. 68 sonrası) Roma İmparatoru Nero`nun üçüncü karısı (66 - 68 arası) ve Roma İmparatoriçesi olan Roma
 • Aelia Paetina

  Aelia Paetina 1. yüzyılda yaşamış Romalı bir kadındır. Babası MS 4 yılında konsül olmuş olan Sextus Aelius Catus'dur. Annesinin kim oldu
 • Gaius Appius Junius Silanus

  Gaius Appius Junius Silanus 28 yılında Publius Silius Nerva ile birlikte Roma İmparatorluğu'nda konsül olarak görev yapmıştı. 41 yılında Hi
 • Gaius Julius Callistus

  Gaius Julius Callistus Roma İmparatorları Caligula ve Claudius döneminde yaşamış azat edilmiş bir Yunandı. Callistus başlangıçta Caligula'n
 • Lucius Vitellius

  Lucius Vitellius (MÖ 5 - 51) ''quaestor'' Publius Vitellius'un dört oğlundan en küçüğüdür. İçlerinde bir tek o politika yüzünden öldür
Valeria Messalina
Valeria Messalina