Vankulu Lügatı

Vankulu Lugatı

Vankulu Lugatı (Lugat-ı Vankulı), Osmanlı İmparatorluğu’nda, Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk eser. Sözlükçü el-Cevheri’ye ait olan eser Vankulu

Vankuli Mehmed Efendi

Vankuli Mehmed Efendi Osmanlılar zamanında yetişen fıkıh ve lügat alimi. Aslen Vanlı olduğu için Vani veya Vankuli nisbeleriyle Ünlü olmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1591 (H. 1000) senesinde Medine'de vefat etti. Zamanının alimlerin...

sözlük

Sözlük bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser.

İsmail bin Hammad el Cevheri

İsmail bin Hammad el Cevheri (veya İmam Ebu Nasr İsmail Bin Hammad-ül-Cevheri El-Farabi) (ö. 1003-1010), Farab’lı Kazak Müslüman yazar ve sözlük bilimi uzmanı. Hicaz’da Arapçasını ilerletti, sonra Nişabur’a yerleşerek eserlerini yazdı. Burada ''al-Sihah''...

Cevheri

Cevheri CEVHERÎ (Ebû Nasr İsmâil); dil ve edebiyât âlimi. Türkistan’ın Farâb şehrinde doğdu. İlk tahsilini Dîvân-ül-Edeb adlı eserin sâhibi ve dayısı Ebû İbrâhim İshâk Fârâbî’den aldı. Bağdat’a giderek Ebû Saîd Hasan bin Abdullah Merzubân Sayrâfî ve Eb...

Ahteri Lügati

''Ahteri Lügati'', ''Lügat-i Ahteri'' veya ''Ahteri-i Kebir'', Arapça-Türkçe lügat. Müellifi, Ahterî mahlaslı lügat âlimi Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin Karahisârî' dir. Ahteri, 1496 yılında Afyonkarahisar' da doğmuştur, basılan tek eseri lügatidir. B...

Lügat-i ahteri

Divan lügat

İsmail bin Hammâd el-Cevherî

yüzyılda Vankulu Lugatı adı altında Türkçeye çevrildi ve 1729 yılında bu eser İbrahim Müteferrika'nın matbaada bastığı ilk kitap unvanını aldı. Cevherî uçuş

Vânî Mehmed Efendi

Vânî Mehmed Efendi (ö.1592, Medine), Osmanlı devleti zamanında yaşamış din alimi ve yazar.