Vaporous

Diğer anlamları

Vaporous

1. anlamı buharlı.

Vaporous

Vaporous tanım:

Kelime: va·por·ous
Söyleniş: 'vA-p(&-)r&s
İşlev: adjective
1 : consisting or characteristic of vapor
2 : producing vapors : VOLATILE
3 : containing or obscured by vapors : MISTY
4 a : ETHEREAL, UNSUBSTANTIAL b : consisting of or indulging in vaporings
- va·por·ous·ly adverb
- va·por·ous·ness noun


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.