Varşova Paktı

Kısaca: 14 Mayıs 1955'te S.S.C.B Varşova Paktı'nı oluşturdu. Bu devletin yanında Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Doğu Almanya ve Arnavutluk (1968'de çekildi) örgütün üyesi oldular. Rus yöneticilerin anlatımı ile Varşova Paktı. bir NATO saldırısına karşı Doğu Avrupa ülkelerini savunmak amacıyla kurulmuştur. Bu paktın kuruluş antlaşması, üyeler arasında birleşik bir askeri komutanlık kurulmasını ve Doğu Avrupa ülkelerinin topraklarına Sovyet Ordu birliklerinin yerleşmesini öngörüyordu. ...devamı ☟

Varşova Paktı
Varşova Paktı

Varşova Paktı veya Varşova Anlaşması, 14 Mayıs 1955 'den 1991 yılına kadar, SSCB önderliğinde Doğu Bloku ülkelerini savunmada müttefik yapan anlaşmadır. Demirperde diye bilinen devletlerin 14 Mayıs 1955’te aralarında yaptıkları yirmi yıllık bir antlaşma. Varşova’da Arnavutluk, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Çekoslovakya ve Rusya toplanarak sözleşme imzaladılar. Paktın gayesi; müttefiklerin birine saldırıldığı takdirde diğer üyelerin askeri kuvvet kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her yardımı yapması. Arnavutluk Pakt’tan 1968’de ayrıldı. Antlaşma müddeti 1975’te bittiğinden bu tarihte 10 sene, 1985’te de 20 sene daha uzatıldı.

Varşova Paktına üye ülkeler; Arnavutluk (1968'de çıktı), Bulgaristan, Doğu Almanya (Almanya'nın Birleşmesiyle 1990'da çıktı), Polonya, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya ve SSCB.

31 Mart 1991'de askeri yapılanması sonlandırılmış ve 1 Haziran 1991'de Varşova Anlaşması feshedilmiştir.

14 Mayıs 1955'te S.S.C.B Varşova Paktı'nı oluşturdu. Bu devletin yanında Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Doğu Almanya ve Arnavutluk (1968'de çekildi) örgütün üyesi oldular. Rus yöneticilerin anlatımı ile Varşova Paktı. bir NATO saldırısına karşı Doğu Avrupa ülkelerini savunmak amacıyla kurulmuştur.

Bu paktın kuruluş antlaşması, üyeler arasında birleşik bir askeri komutanlık kurulmasını ve Doğu Avrupa ülkelerinin topraklarına Sovyet Ordu birliklerinin yerleşmesini öngörüyordu. 1989 'da komünizmin çökmesi ve çok partili parlamenter rejime geçilmesi, Avrupa'nın iki bloklu yapısını siyasal bakımdan ortadan kaldırdı. Varşova Paktı, 1 Nisan 1991'de dağıtıldı ve böylece savaş sonrası Avrupa'sının iki kutuplu yapısı askeri bakımdan da tarihe karıştı.

İkinci Dünya Harbi sırasında Almanya’nın yenilmesi için Rusya, müttefiklerinden geniş yardım ve müsamaha gördü. Büyük kayıplar veren Rusya’nın dünya hakimiyetini düşünmeyip kendi yaralarını saracağı tahmin edilmişti. Dünya hakimiyeti kurmak isteğinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Ruslar, Tahran ve Yalta Konferanslarında müttefiklerini oyaladılarsa da 17 Temmuz 1945 Postdam Konferansında niyetlerini açıkça ortaya döktüler. Böylece Batı ile olan münasebetlerinde derin görüş ve anlayış farkları ortaya çıktı. Romanya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Doğu Almanya’da komünist idarelerin arka arkaya kurulması Rusya’nın düşüncelerinin tatbikatı olarak görüldü. Bu devletlerle ayrı ayrı saldırmazlık paktı imzaladı. Batı devletlerinin 1949 Kuzey Atlantik Paktını imzalamalarının arkasından Rusya da peyk devletleriyle müşterek ordu kurmanın hazırlıklarına girdiler. 1951-1952 yıllarında DoğuBloku peyk devletleri Rusya ordusu düzenine girdiler. Bu çalışmalar devam etti.

Batı Almanya’nın 1955 yılında NATO’ya girmesiyle Doğu Avrupa ülkelerinin bütünlüğünü korumak mecburiyetinde olduklarını söyleyen Rusya, Varşova Paktını kurdu. Askeri gayelerle kurulan bu paktın sevk ve idaresi tamamen Rusya’ya aitti. Peyk devletler bu antlaşmaya zorla iştirak etmekteydiler. Macaristan ve Çekoslovakya’da olan hadiseler, bunların kanlı olarak bastırılması bu baskının neticeleriydi.

Paktın en büyük organı siyasi danışma komitesiydi. Komite, tam teşkilatlı olarak, üye ülkelerin Komünist Parti Genel Sekreterleri, Hükümet Başkanları, Dışişleri ve Savunma Bakanlarından meydana geliyordu. Bu komite Moskova’daydı. Batı ile herhangi bir harp halinde paktın silahlı kuvvetleri Sovyet Yüksek Komutanlığının harekat kontrolunda bulunurlardı. Güç dengesi bakımından Varşova Paktının asker sayısı NATO’dan bir milyon fazlaydı. 1955 yılında altı demir perde ülkesi tarafından kurulan Varşova Paktı, 1.7.1991 tarihinde resmen sona ererek tarihe karışmış oldu.

Varşova Paktı lağvedilmeden önce NATO ile aralarındaki silah oranı şöyleydi (1990).

Nato - Varşova Paktı

Denizaltı 268 - 464

Savaş gemisi 561 - 616

Savaş uçağı 3513 - 6850

Tank 28000 - 55000

Uçak gemisi 19 - 5

Helikopter 1195 - 768

Kıtalararası füze 1775 - 2387

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Varşova Paktı Resimleri

Sinatra Doktrini
3 hafta önce

karşılık Marksist olmakla birlikte, Varşova paktı üyesi olmayan Yugoslavya’da çok kanlı olaylar yaşandı.) Varşova paktı resmen 01.07.1991 tarihindeki Prag...

Sinatra Doktrini, ,
Ostpolitik
3 hafta önce

Şansölye Willy Brandt'ın, ülkesindeki ABD egemenliğini kırmak için Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği ile ilişkileri normalleştirmek amacıyla oluşturduğu...

Kellogg-Briand Paktı
4 hafta önce

Sözleşmesi ile kurmuştur. Litvinov Sözleşmesi de Varşova Paktı'nın temeli sayılır. Fransa ve İtalya, bu pakta imza atmadılar. Fransa, Birleşik Krallık'ın Almanya...

Kellogg-Briand Paktı, 1928, Afganistan, Almanya, Fransa, Türkiye, Çin, Litvinov, Locarno Paktı, Briand
Prag Baharı
4 hafta önce

gelmesi ile başlayıp aynı yıl 20-21 Ağustos gecesi Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı müttefiklerinin (Romanya hariç) ülkeyi işgal etmesi ile sona ermiştir...

Prag Baharı, 12 Eylül Darbesi, 1968, 1973 Şili Darbesi, 1989 Devrimleri, 20 Ağustos, 22 Mart, 5 Ocak, 68 Kuşağı, ABD, ABD`deki Sovyet Casusları
Varşova
4 hafta önce

edilmiştir. Şehir ismini Varşova Konfederasyonu, Varşova Paktı, Varşova Düklüğü, Varşova Konvansiyonu, Varşova Anlaşması ve Varşova Ayaklanması gibi ünlü...

Varşova, Varşova
Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı
4 hafta önce

Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı, Molotov-Ribbentrop Paktı olarak da bilinir, Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında, Polonya'yı aralarında paylaşmaya...

Southern Front
3 yıl önce

Birliği'nin üç ordu ve özel kabiliyetli birlikleri ile takviye edilen Varşova Paktı ülkelerinden Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve Romanya Sosyalist Cumhuriyetinin...

Brejnev Doktrini
4 hafta önce

hareketlerin iktidarı tehdit etmesi gerekçesiyle Kızılordu başta olmak üzere Varşova Paktı silahlı kuvvetlerince işgal edilmiştir. Doktrin ilk kez Pravda’nın 26...