varoluşçu

Varoluşçuluk veya egzistansiyalizm, genel olarak psikolojik ve kültürel devinimlerin; bireysel deneyimlerle birlikte var olabileceğini savunan felsefe akımı. Erdemlilik ve bilimsel düşünce birlikteliğinin insan var oluşunu anlamlandırmak için yeterli olamayacağını ve bundan dolayı mevcut birlikteliğin gerçek değer yargıları içinde yönetilen ileri düzey bir ulam (felsefi kategori) olduğu düşünülmüştür.

Varoluşçu

Varoluşçu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Varoluşçuluk

varoluşçu

varoluşçuluk yanlısı, egzistansiyalist.

varoluşçu

Türkçe varoluşçu kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. existentialist

varoluşçu

Türkçe varoluşçu kelimesinin Fransızca karşılığı.
existentialiste [le][la]

İlgili konuları ara

Yanıtlar