Varyasyon Katsay��S��

Somaklonal varyasyon

Somaklonal varyasyon, doku kültürü ortamına alınmış somatik hücrelerde meydana gelen varyasyon. Bu varyasyon, mutasyon ve epigenetik varyasyona bağlı olarak meydana gelmektedir.

Genetik varyasyon

Genetik varyasyon, genetikte popülasyon içinde ya da popülasyonlar arasında ortaya çıkabilen, tür içerisinde veya gen alellerinde gözlemlenen farklılıklardır. Genetik varyasyon, doğal seçilim için "hammadde" sağladığından önem taşır. Genetik varyasyon, bi...

Kolesterik sıvı kristal

Kolesterik sıvı kristal, sarmal yapılı, dolayısıyla kiral olan bir sıvı kristal tipidir. Kolesterik sivi kristaller ''kiral nematik sıvı kristaller'' olarak da bilinir. Tabakalar halinde dizilirler, her bir tabaka içinde konumsal bir düzen yoktur, ama mol...

varyasyon

Varyasyon; küçük değişiklik, sapma gibi anlamlara gelen İngilizce kökenli bir sözcüktür.

Muhteşem Gatsby (anlam ayrımı)

''Muhteşem Gatsby '' (''The Great Gatsby''), 1925 tarihli F. Scott Fitzgerald romanı. Aynı zamanda şu anlamlara da gelebilir:

popülasyon

Popülasyon, her türlü canlı varlığın sayısal yoğunluk ve dağılımı. Sözcük dilimize Fransızcadan geçmiştir. Türkçe karşılığı nüfus olmasına rağmen biyoloji ve toplumbilim terimi olarak sıklıkla kullanılır.

eşeyli üreme

Farklı iki eşey hücresinin birleşmesiyle bir canlı oluşması.

Varyasyon nedir ve örnekler

varyasyon nedir insanda görülen örnekleri nelerdir?

Kombinatuar analiz

Kombinatuar analiz, nesneler arasında, önceden verilmiş bir tanıma uygun düzenlemelerin yapılmasını ve bu düzenleme sonucunda bulunan ilşkilerin matematik modellerinin oluşturulularak, genellemeyle tüm benzeri oluşumlarda uygulanabilmesini mümkün kılacak...

Layback dönüşü

Layback dönüşü (layback spin) ayaktayken yapılan artistik patinaj dönüşlerinden biridir. Bu pozisyonda baş ve omuzlar geriye doğru yatırılır ve bel kısmı geriye doğru eğilir. En fazla kullanılan çeşitlerinden biri serbest bacağın geriye doğru kaldırıldığ...