VASAT (türkçe) anlamı
1. İki şeyin arası.
2. Orta
3. merkez
4. ara. Meydan. Cemiyet muhiti. İç.
VASAT (türkçe) anlamı
5. orta. ortalama
6. medyan
VASAT (türkçe) ingilizcesi
1. adj. everyday
2. fair
3. fair average
4. indifferent
5. mediocre
6. medium
7. par
8. undistinguished,
VASAT (türkçe) fransızcası
1. moyen/ne
2. médiocre
VASAT (türkçe) almancası
1. Mitte
2. Durchschnitt
3. Mittel
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Vasat Atik Ali Paşa Camii

İstanbul'da sadece iki tane bulunan çok kubbeli yapılardan biridir. 6 kubbesi vardır. 1502 yılında yapılmış bu çok eski cami yanındaki kuyudan ötürü uzun zaman Zincirlikuyu Camii olarak anılmıştı.

Fuar

Fuar, ticareti geliştirmek amacıyla belli bir süre için kurulan pazar. Alıcı ve satıcıların bir araya gelerek iş anlaşmaları yaptıkları bu pazarlar genellikle aynı yerlerde ve düzenli aralıklarla, her yıl aynı tarihte birkaç haftalığına kurulurlar. Bu sergiler tek bir iş ...