Vatikan Kütüphanesi

elyazması

Elyazması, elle yazılan kitaptır. İslam kültüründe ilk yazma eser Hz. Osman Kuran'ıdır. İslam ilimleri yazmalarla günümüze gelmiştir. Elyazmaları hat, tezhip, ebru, minyatür, cilt sanatlarıyla iç içedir. Çin, Kahire Üniversitesi, British Museum, Paris Bib...

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 27 Ocak 1756'da Avusturya'da Salzburg şehrinde doğdu. Babası Leopold Mozart, Salzburg Başpiskoposluğu Saray Orkestrası'nda keman çalan, bir çok besteler ve keman için bir metod yazan bir müzisyendi.

Giuseppe Caspar Mezzofanti

Giuseppe Caspar Mezzofanti (17 Eylül 1774 – 15 Mart 1849) İtalyan Katolik kardanali, ünlü dilbilimci ve hiperpoliglottur. Bolonya'da doğmuştur ve eğitim görmüştür, ilahiyat eğitimini papaz olarak kutsanma yaşına ulaşmadan tamamlamıştır ve 1797 yılında kut...

Dede Korkut

Oğuz Türklerinin destansı öykülerinin ilk anlatıcısı ve bu öykülerin kahramanı olan efsanevi ozan. Dede Korkut'un yaşamı hakkındaki bilgiler söylentilere dayanır. Dede Korkut Kitabı'nda, Oğuzname metinlerinde ve bazı tarih kaynaklarında Dede Korkut, "O...

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1 Temmuz, 1646'da Leipzig'de doğdu - 14 Kasım, 1716'da Hannover'da öldü). Alman felsefecisi, bilim adamı, matematikçi, diplomat ve kütüphaneci. Ünlü bir Alman filozofu, bilim dünyasının en önemli sistemci düşünürlerinden bir...

Hasekura Tsunenaga

Tsunenaga Hasekura (支倉 六右衛門 常長, Hasekura Rokuemon Tsunenaga) (d. 1571–1622), Japon samuray ve Sendai'nin daimyosu Date Masamune'nin muhafızıydı.

Divan-ı Kebir

Dîvân-ı Kebîr (Büyük Divan) veya Dîvân-ı Şems-i Tebrizî, Muhammed Celâleddin-i Rûmî'nin söylediği ilahi aşk şiirlerinden oluşan, 44 bin 8 yüz 34 beyitlik (rubai beyitleri ile birlikte yaklaşık 50 bin beyit) nazım bir eserdir. Mevlânâ'nın "Âşıklar Divanım"...

Ölü Deniz parşömenleri

Ölü Deniz Tomarları, bir kısmı İbranice, bir kısmı da artık ölü bir dil olan Aramice ile kağıt, deri veya bakır plakalar üzerine kaydedilmiş 600 civarında el yazmasıdır. Hrıstiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları sayılırlar.

Arap felsefesi

Yunanlıların felsefî ve bilimsel mirasının büyük kısmı Batı'da Roma İmparatorluğunun çöküşü ve 12. ve 13. yüzyıllarda büyük kültürel Rönesans arasındaki dönemde kaybolmuştu.

Dîvân-ı Kebîr

Dîvân-ı Kebîr ''(Büyük Divan)'' / Dîvân-ı Şems-i Tebrizî Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin söylediği ilahi aşk şiirlerinden oluşan, 44 bin 8 yüz 34 beyitlik (rubai beyitleri ile birlikte yaklaşık 50 bin beyit) nazım bir eserdir. Mevlânâ'nın ''"Âşıklar Divanım"'...