vazife, rengi üzümden kara Beli iğneden ince Bu yükle çıkılır mı Yokuşlardan karınca Nedir bu dünya hali Nedir bu bozuk düzen Dün çıktı yumurtadan Bugün sevdalı kumru Kaşla göz arasında Şahin kapar kırlangıcı Ceylân kanına girer Su başında canavar Bütün yük benim üstümde Düşünmek lâzım hepsini ayrı ayrı Dünyasından habersiz Dünyaya gelen yavru Güneşin şarktan doğmasını sağlamalı Şaşırmaya gelmez Sonra bana düşer...

VAZIFE (türkçe) anlamı
1. Bir kimsenin yapmaya mecbur olduğu iş. Yapılması birisine havale edilen şey. Kıymet verilen iş.
2. Ücret.(Tarîk-ı Hakta çalışan ve mücahede edenler
3. yalnız kendi vazifelerini düşünmek lâzım gelirken
4. Cenab-ı Hakk'a aid vazifeyi düşünüp
5. harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.Meşhurdur ki: Bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celâleddin-i Harzemşah harbe giderken
6. vüzerası ve etbaı ona demişler: Sen muzaffer olacaksın
7. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş. Ben Allah'ın emriyle cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım
8. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam
9. muzaffer etmek veya mağlub etmek onun vazifesidir. İşte o zât bu sırr-ı teslimiyeti anlamasıyla hârika bir surette çok defa muzaffer olmuştur.Üstad-ı Mutlak
10. Mukteda-yı Küll
11. Rehber-i Ekmel olan Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm $ olan ferman-ı İlâhîyi kendine rehber-i mutlak ederek
12. insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sa'y-ü gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünki $ sırrıyla anlamış ki: İnsanlara dinlettirmek ve hidayet vermek
13. Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. L.)
VAZIFE (türkçe) anlamı
14. ödev
15. görev
16. günlük ücret
17. yevmiye
VAZIFE (türkçe) ingilizcesi
1. n. commission
2. incumbency
3. mission
VAZIFE (türkçe) fransızcası
1. devoir [le]
2. tâche [la]
3. service [le]
4. charge [le]
5. emploi [le]
VAZIFE (türkçe) almancası
1. n. Amt
2. Aufgabe
3. Mission
4. Pensum
5. Pflicht
6. Übungsaufgabe

Vazife hakkında bilgiler

Rengi üzümden kara Beli iğneden ince Bu yükle çıkılır mı Yokuşlardan karınca

Nedir bu dünya hali Nedir bu bozuk düzen Dün çıktı yumurtadan Bugün sevdalı kumru

Kaşla göz arasında Şahin kapar kırlangıcı Ceylan kanına girer Su başında canavar

Bütün yük benim üstümde Düşünmek lazım hepsini ayrı ayrı Dünyasından habersiz Dünyaya gelen yavru

Güneşin şarktan doğmasını sağlamalı Şaşırmaya gelmez Sonra bana düşer tasası Çocuğu soksa arı

Ayağı kanasa tilkinin Bir hal olsa kuzuya Oktay şu kurdun kuşun Sana lazım mı derdi

 OKTAY RİFAT HOROZCU


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Vazife (spiritüalizmde)

Vazife kavramı, neo-spiritüalizm’in temel kavramlarından biridir. Vazife kavramı otomatik karakterler göstermekle birlikte hayvanlarda bile mevcuttur, bir hayvanın kimi zaman kendi canını feda edecek derecede yavrusunu korumaya çalışması buna bir örnektir.

Vazife Uğruna

''Vazife Uğruna'', 1986 tarihli Türk filmi.

Divan

Divan İslam devletlerinde idari, mali, askeri meselelerin ve her türlü davaların görüşülüp gerekli hükümlerin verildiği toplantı ve toplanılan yer. Kelimenin tarih içinde ortaya çıkışı, hazret-i Ömer zamanına kadar uzanır. Hazret-i Ömer zamanında Medine’de hükumet ...

Dura Mater

Beyin zarı olarak bilinen, beyin dokusunu (cerebrum) ve spinal kordu çevreleyen dokunun en kalın kısmı. Üç katmandan oluşan beyin zarı dura mater, pia mater ve arachnoid membran katlarından oluşmaktadır.