Veda Haccı, Hz. Muhammed'in (SAV) 632 yılının Mart ayında (9 Zilhicce) gerçekleştirdiği ilk, tek ve son haccı idi. Bu günde peygamber'in 100.000 den fazla kişiye Rahmet Dağı'nda verdiği son hitabesine veda hutbesi denir.

Veda Haccı hakkında detaylı bilgi

Veda haccı Peygamber efendimizin en son yaptığı hac. Haccet-ül-Veda, Haccet-ül İslam, Haccet-ül-Belağ, Haccet-üt Temam adı da verilir. Peygamber efendimiz 632 (H.10) yılı Zilkade ayında son haccı için Medine'de hazırlıklarını tamamlayıp 25. günü öğle namazından sonra gusl edip, mübarek saçlarını tarayıp, güzel kokular sürünmüş olarak Eshab-ı kiramla birlikte yola çıktılar. Zülhuleyfe'de Eshab-ı kiramın sayısı kırk bin kişiyi aştı. Kurbanlık develeri de beraberinde götürdüler. Peygamber efendimiz Kusva adlı deveyle ihramlı halde Mekke'ye geldiler. Yolda katılanlarla Eshab-ı kiramın sayısı 124.000'e ulaştı. Zilhicce ayının dördüncü günü Peygamber efendimiz Kabe'yi görünce doğruca Hacer-ül-esvede varıp selam verdiler ve mü barek göz yaşlarıyla Hacer-ül-esved köşesinden tavafa başladılar. Tavaftan sonra Makam-ı İbrahim arkasında iki rekat namaz kıldılar ve Safa Tepesinden başlayarak Safa ve Merve arasında yedi defa Sa'y ettiler. Zilhicce ayının terviye günü yani Zilhicce ayının sekizinci günü Kusva adlı devesine binip Mina'ya girdiler. Daha sonra Müzdelife'ye geçip Arefe günü sabahı Kusva ileArafat'a yürüdüler. Kusva üzerinde Urene denilen vadide etrafına toplanan Eshab-ı kirama Ünlü Veda Hutbesi'ni irad eylediler (Bkz. Veda Hutbesi). Eshabına ve ümmetine vasiyetlerini bildirdikten sonra öğleyle ikindi namazları cem-i takdim edildi. Peygamber efendimiz daha sonra devesiyle Rahme'ye varıp kıbleye dönerek vakfeye durdular. Herkese vakfeye durmasını emrettiler. Akşam üzeri Maide suresi üçüncü ayet-i kerimesi nazil oldu. Bu ayet-i kerimede mealen; “Bugün dininizi ikmal eyledim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyeti vermekle razı oldum.” buyrulmuştur.

Peygamber efendimiz Müzdelife'ye hareket edip orada önce akşamın farzını sonra yatsı namazını kıldırdılar. O gece Müzdelife'de kalıp sabah vakti, Meşaril haram denilen yerde vakfeye durdular. Resulullah efendimiz Zilhiccenin onuncu günü yani bayramın birinci günü güneş doğmasına yakın Mina'ya geçip Mina'yı sağ tarafa alıp cemre yaptılar. Sonra Mina'da kurban kesim yerinde Medine-i münevvereden getirilen kurbanlık yüz deveden 63 adedini bizzat kendileri kestiler. Geri kalanını da hazret-i Ali kesti.

Peygamber efendimiz kurbanı kestikten sonra önce berberi Ma'mer bin Abdullah'ı çağırıp mübarek saçlarını traş ettirdiler. Mübarek saçları Eshab-ı kiram tarafından yere düşmeden kapışılmıştır.

Peygamber efendimiz traştan sonra elbiselerini giyip güzel kokular sürünüp öğleden önce Kabe-i muazzamayı tavaf ettiler. Zemzem suyundan içip teşrik günleri gecelerini Mina'da geçirdiler ve cemreleri tamamladılar.

Sevgili Peygamberimiz Veda tavafından sonra Eshab-ı kiramla birlikte Medine-i münevvereye dönmüşlerdir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İslam

İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. ...

Şii

Şii, Hz. Muhammed'e ve O'nun Ehl-i Beyt'ine uyan, onları takip eden Müslümanlar için kullanılmış bir terimdir.Şiiler, Hz.

şahit

Bilen, tanıyan, şehadette bulunan, beş duyusuyla bir şey hakkında bilgi edinen, mahkemede bir olay hakkında bilgisine başvurulan; tanık.

Ahmet Şahin

Ahmet Şahin (1956-….) Eğitimci şâir ve yazar.

İslam Dini

İslam dini, Hz. Muhammed'in getirdiği, Allah'ın buyruğuna inananların dini ve uygarlığı. Arapça seleme (Tanrı'ya tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslâm sözcüğünün karşılığı "Tanrı'ya ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan"dır. Bu sözcük aynı zamanda, Hz. ...

Hicret Olayı

Alm. Einwanderung (f), Fr. İmigration (f), İng. İmmigration. İslâm târihinde Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın ve Eshâb-ı kirâmın Mekke'den Medîne'ye göçü. Hicret, lugatte göç etmek, bir memleketten başka bir memlekete gitmek mânâsınadır. Hemen hemen bütün ...

Nevruz Bayramı

Nevruz Bayramı Nevruz günü baharın gelişini kutlamak için kırlarda yapılan bayram.

Hz. Osman

Osman bin Affân (574-656) Dört Büyük Halifeden üçüncüsü, sahabe. İslam'a ilk girenlerdendir. Peygamberin damadıdır. Hz. Ömer'den sonra halife oldu. 12 yıl halifelik yapıt. Kuran okurken şehid edilmiştir.

Ümmü Seleme

Ümmü Seleme Peygamberimizin mübarek hanımlarından. İsmi Hind'dir. Ümmü Seleme künyesiyle Ünlüdur. Babası Ebu Umeyye Süheyl bin Mugire bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum; annesi atike binti amir'dir. Mekke'de bi'setten on beş sene kadar önce doğduğu tahmin edilmektedir. Medine'de 667 ...

Osman Bin Affan

Osman bin Affân (574-656) Dört Büyük Halifeden üçüncüsü, sahabe. İslam`a ilk girenlerdendir.Hz. Ömer`den sonra halife oldu. 12 yıl halifelik yapıt. Kuran okurken şehid edilmiştir.

Alevilik Nasıl Doğdu?

Aleviliğin kökeni genel olarak Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında yaşanan gelişmelere dayanmaktadır. Ancak Anadolu Aleviliği ele alınırken İslam öncesi ve sonrası birçok farklı dinsel ve kültürel unsuru da gözden kaçırmamak gerekmektedir.Aleviliğin doğuşuna yolaçan ...

Ahmet Şahin (Edebiyat)

Ahmet Şahin, 20 Aralık 1956 tarihinde Ordu İli’nin Gürgentepe İlçesi’ne bağlı Okçabel Mahallesi’nde doğdu. İlk tahsîlini aynı yerde(1969), Ortaokulu Gürgentepe’de(1972)

Hac (İslam)

Hac (Arapça: ), Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve dini gerekliliklerin yerine getirilmesinden ibârettir. İslam'da, maddi durumu uygun olan her Müslümanın hayatında bir kez hac yapması farzdır.