Veda Haccı, Hz. Muhammed'in (SAV) 632 yılının Mart ayında (9 Zilhicce) gerçekleştirdiği ilk, tek ve son haccı idi. Bu günde peygamber'in 100.000 den fazla kişiye Rahmet Dağı'nda verdiği son hitabesine veda hutbesi denir.

Veda haccı

Veda haccı Peygamber efendimizin en son yaptığı hac. Haccet-ül-Veda, Haccet-ül İslam, Haccet-ül-Belağ, Haccet-üt Temam adı da verilir. Peygamber efendimiz 632 (H.10) yılı Zilkade ayında son haccı için Medine'de hazırlıklarını tamamlayıp 25. günü öğle namazından sonra gusl edip, mübarek saçlarını tarayıp, güzel kokular sürünmüş olarak Eshab-ı kiramla birlikte yola çıktılar. Zülhuleyfe'de Eshab-ı kiramın sayısı kırk bin kişiyi aştı. Kurbanlık develeri de beraberinde götürdüler. Peygamber efendimiz Kusva adlı deveyle ihramlı halde Mekke'ye geldiler. Yolda katılanlarla Eshab-ı kiramın sayısı 124.000'e ulaştı. Zilhicce ayının dördüncü günü Peygamber efendimiz Kabe'yi görünce doğruca Hacer-ül-esvede varıp selam verdiler ve mü barek göz yaşlarıyla Hacer-ül-esved köşesinden tavafa başladılar. Tavaftan sonra Makam-ı İbrahim arkasında iki rekat namaz kıldılar ve Safa Tepesinden başlayarak Safa ve Merve arasında yedi defa Sa'y ettiler. Zilhicce ayının terviye günü yani Zilhicce ayının sekizinci günü Kusva adlı devesine binip Mina'ya girdiler. Daha sonra Müzdelife'ye geçip Arefe günü sabahı Kusva ileArafat'a yürüdüler. Kusva üzerinde Urene denilen vadide etrafına toplanan Eshab-ı kirama Ünlü Veda Hutbesi'ni irad eylediler (Bkz. Veda Hutbesi). Eshabına ve ümmetine vasiyetlerini bildirdikten sonra öğleyle ikindi namazları cem-i takdim edildi. Peygamber efendimiz daha sonra devesiyle Rahme'ye varıp kıbleye dönerek vakfeye durdular. Herkese vakfeye durmasını emrettiler. Akşam üzeri Maide suresi üçüncü ayet-i kerimesi nazil oldu. Bu ayet-i kerimede mealen; “Bugün dininizi ikmal eyledim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyeti vermekle razı oldum.” buyrulmuştur.

Peygamber efendimiz Müzdelife'ye hareket edip orada önce akşamın farzını sonra yatsı namazını kıldırdılar. O gece Müzdelife'de kalıp sabah vakti, Meşaril haram denilen yerde vakfeye durdular. Resulullah efendimiz Zilhiccenin onuncu günü yani bayramın birinci günü güneş doğmasına yakın Mina'ya geçip Mina'yı sağ tarafa alıp cemre yaptılar. Sonra Mina'da kurban kesim yerinde Medine-i münevvereden getirilen kurbanlık yüz deveden 63 adedini bizzat kendileri kestiler. Geri kalanını da hazret-i Ali kesti.

Peygamber efendimiz kurbanı kestikten sonra önce berberi Ma'mer bin Abdullah'ı çağırıp mübarek saçlarını traş ettirdiler. Mübarek saçları Eshab-ı kiram tarafından yere düşmeden kapışılmıştır.

Peygamber efendimiz traştan sonra elbiselerini giyip güzel kokular sürünüp öğleden önce Kabe-i muazzamayı tavaf ettiler. Zemzem suyundan içip teşrik günleri gecelerini Mina'da geçirdiler ve cemreleri tamamladılar.

Sevgili Peygamberimiz Veda tavafından sonra Eshab-ı kiramla birlikte Medine-i münevvereye dönmüşlerdir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara

Yanıtlar