Vedat Bilgin (d. 1954, Bayburt, Türkiye) Profesör Türk akademisyen.

Vedat Bilgin

Vedat Bilgin (d. 1954, Bayburt, Türkiye) Profesör Türk akademisyen. Ziya Gökalp'ten Mümtaz Turhan ve Erol Güngör çizgisine, Türk Milliyetçiliği, Demokrasi, Sosyal Politika, Türkiye'de bilim, üniversite ve modernleşme sorunu ile ilgili fikri ve bilimsel çalışmalar yapmış, sosyolog ve bilim adamıdır. == Akademik hayatı == 1954’te Bayburt’ta doğan Vedat Bilgin ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi’ne girdi. Lisans eğitimini dereceyle bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Üniversite öğrenciliği esnasında Genç Arkadaş Dergisini ilk kez çıkardı. 1982’de asistanlık sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi’ne Prof. Dr. Erol Güngör'ün asistanı olarak girdi. Hocası Prof. Dr. Erol Güngör’ün vefatıyla birlikte 1984’te tekrar sınava girerek, Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Türkiye Günlüğü Dergisi Kurucu Yönetiminde yer aldı. 1995’te İngiltere’de York Üniversitesi’nde post-doktora çalışması yaptı. 2006 yılında misafir öğretim üyesi olarak gittiği Michigan Üniversitesi’nde “Ortadoğu’da Modernleşme Sorunları” konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Ayrıca Gazete Habertürk ve Bugün sinde köşe yazarlığı yapmıştır. Bugün nde halen köşe yazılarına devam etmektedir. Prof. Dr. Vedat Bilgin, 2011 yılından bu tarafa Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı olarak akademik hayatını sürdürmektedir. === Akademik çalışmaları === ==== Yabancı Dilde Yayınlanmış Çalışmalar ==== *Businessmen and Their Attitude towards Turkish-American Relations in Turkish –U.S. Relations: Perspectives From Ankara, (Editors: Ralph H. Salmi and Gonca Bayraktar Durgun) BrownWalker Pres, Boca Raton, Florida, 2005, pp.49-64 *The Turkish Military and Its Perspectives on Turkish-American Relations in Turkish –U.S. Relations: Perspectives From Ankara, (Editors: Ralph H. Salmi and Gonca Bayraktar Durgun) BrownWalker Pres, Boca Raton, Florida, 2005, pp.107-122 ==== Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayınlanmış Bilimsel Yayınlar ==== *Üniversite, Bilim ve Türkiye, A Kitap, Ankara, 2012. *Türkiye’de Değişimin Dinamikleri Köylülükten Çıkış Yolları, Lotus Yayınevi, A Kitap, Ankara, 2007. *Dünya’da ve Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları, Sağlık-İş Yayınları, Ankara, 1998. *Mesleklere Göre Aile Araştırması: İşçi Ailesi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1998. *21. Yüzyıla Doğru, Demiryollarının Modernizasyonu Yeni Bir Gelişme Stratejisi, Demiryol-İş Yayınları, Ankara, 1996. *Türkiye’de Demiryolu İşçileri, Demiryol-İş Yayınları, Ankara, 1995. *Gençlik Sorunları ve Genç İşçiler Araştırması, TÜRK-AR, Araştırma Dizisi-1, Ankara 1995. *Türk Otomotiv Sanayinin Yapısı ve Sorunları Araştırması, TÜRK-AR, Araştırma Dizisi-2, Ankara, 1995. *Değişen ve Gelişen Türkiye’de Metal İşçisi Gerçeği, TÜRK-AR, Araştırma Dizisi-4, Ankara, 1995. *Haberleşme Sektöründe Özelleştirme Sorunu, Türkiye Haber-İş Sendikası Yayını, Ankara, 1994. ==== Türkçe Bilimsel Kitaplardan Bölümler ==== *Yeni Bir Medeniyet Tasarımı Olarak Milliyetçilik, Milliyetçilik Ufku (Editör: Huzeyfe Süleyman Arslan), Binyıl Yayınları, Ankara, 2007, s.41-60, *Türk Düşünce Hayatı,Türk Düşünce Hayatı (Editör: Muharrem Sevil), Ankara 2006, s.447-454 *Değişim Sorunları, Feodaliteden Küreselleşmeye, Temel Kavramlar ve Süreçler (Editör: Tevfik Erdem), Lotus Yayınevi, Ankara 2006, s.15-29 *Türkiye’de KİT Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, (Editör: Emine Tuncay Kaplan ve Bülent Bayat) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar Ankara-2003, s.95-116 *Yirmibirinci Yüzyılda Türk Modernleşmesinde Paradigma Değişimi, Erdinç Yazıcı (Ed.), Yirminci Yüzyıldan Yirmi Birinci Yüzyıla Türkiye ve Dünya, İlke-Eren Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara 2003, s.231-254 *Türkiye Kendi Coğrafyasında Lider Ülke Olacaktır, İkibin’e Beş Kala Türkiye ve Dünya, TÜRK-AR, Araştırma Dizisi-3, Ankara 1995, s.181-186 *Değişen Dünyada Fikri Tartışmalar, İkibin’e Beş Kala Türkiye ve Dünya, TÜRK-AR, Araştırma Dizisi-3, Ankara 1995, s.203-208 ==== Makaleleri ==== *21. Yüzyılda Türk Modernleşmesinde Paradigma Değişimi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ankara 2002, s. 65-81 *18 Nisan Seçimleri Üzerine, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 55, Mart-Nisan 1999, s.5-11 *Bilim Yanılır mı?, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 49, Ocak-Şubat 1998, s.107-111 *Modernleşme ve Gelenek Sorunları Açısından 27 Mart Seçimleri, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 27, Mart-Nisan 1994, s.31-35 *Tarihin Sonu mu?, Yeni Bir Tarihin Başlangıcı mı?, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 19, Yaz 1992, s.67-69 *Kaçıncı Cumhuriyet, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 20, Güz 1992, s.47-49 *Türkiye Solunun Toplumsal Özellikleri Üzerine, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 15, Yaz 1991, s.77-80 *Yapısal Özellikleri İtibariyle Ailenin Görünümü, Türkiye Aile Yıllığı, 1991, s.41-52 *Enformasyon, Toplum ve Kültür, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 12, Güz 1990, s.5-7 *Türkiye’de Anti-Demokratik Düşünce Geleneği Üzerine, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 1, Nisan 1989, s.15-18 *Siyasi Değişmeler İçinde Son Seçimlerin Anlamı ve Analizi, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 2, Mayıs 1989, s.57-61 *Arabesk: Bir Kültürün Kendini Geliştirerek Üretememesi, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 5, Ağustos 1989, s.41-43 *Prestroika’nın Sosyal Anatomisi, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 7, Ekim 1989, s.40-42 ==== Sempozyumda Konuşmacı, Panelist ==== *"Modernleşme Sürecinde Din-Devlet-Toplum İlişkileri Çalıştayı" Türk Ocakları Genel Merkezi, (4-6 Mayıs 2012, Gerede-Bolu). *"Türkiye'de Bilim ve Üniversite Sorunu" Selçuklu Vakfı (3 Mayıs 2012, Ankara). *10. Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları “Akil Adamlar Toplantısı” T.C. Kalkınma Bakanlığı, (19 Mart 2012, İstanbul). *“Dünyada Değişim Türkiye ve Milliyetçilik” Konferans, İzmir Grubu, (18 Şubat 2012). *Şekerin Geleceği Sempozyumu, Şeker-İş, “Türkiye’de Şeker Ekonomisi, Şekerin Geleceği ve Tarım”, (12-13 Ocak 2012, Ankara). *3.Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, “Bölgesel Gelişmeler Işığında Güvenlik” Polis Akademisi Utsam “Bölgesel Değişim ve Ortadoğu Sorunu”, (9-11 Aralık 2011, Antalya). *Modernleşme Sempozyumu, “Modernleşme Sürecinde Devlet ve Toplum İlişkileri” Türk Ocakları & Ato “Devlet ve Siyaset”, (8 Aralık 2011, Ankara). *Suç ve Ceza Film Festivali, İ.Ü. Hukuk Fakültesi “Darbelerin İdeolojik ve Politik Yapısı”, (23-30 Eylül 2011, İstanbul). *OECD “Meeting Of Tuac Working Group on Economic Policy Workshop With OECD on Income Inequality”, TUAC Eşitsiz Büyüme, (5-6 Eylül 2011, Paris). *21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, Akademisyenler Birliği & Yalova Üniversitesi “Demokratikleşme ve Sorunları”, (6-8 Mart 2009, Yalova). *OECD Policies Of Economy, TUAC Ekonomi Politikaları, (29-31 Ekim 2008, Paris). *Stratejik Trendleri Sorgulayarak Yeni Orta Doğu, 1.Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) 18 Nisan 2008, İstanbul, 2008. (Oturum Başkanlığı) *Türkiye’nin Toplumsal Yapısında Değişme Eğilimleri, 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.2-20, Akademisyenler Birliği 18-20 Mart 2005, Ankara. *Cumhuriyet Türkiye’sinde İç Siyaset, Cumhuriyetin Sekseninci Yılında Türkiye, Türk Ocakları Genel Merkezi-Ankara Ticaret Odası, Ankara, 2004. *KİT’ler Ekonomide Ne İşe Yarar Ekonomik Kriz, İstihdam ve Yenilenme, Kamu Personel Rejimi ve Reform Çalışmaları, Kamu İşverenler Sendikası, Ankara, 2002, s. 133-140. *Türkiye Gerçeği ve Emeğin Rolü, Hak-İş Konfederasyonu, Eğitim Yayınları, No. 20 Ankara-1995. == Bürokrat Hayatı == 2000 yılında Başbakanlık Başdanışmanı görevinde bulunduktan sonra Devlet Demiryolları Genel Müdürü oldu. Bu dönemde Türkiye'de üretilen ilk tren yolu rayı üretimini başlattı. Ayrıca Türkiye'de ilk hızlı tren olarak günümüzde faaliyetine devam eden Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Yolu Projesini 2002 yılında başlattı. 2003’te bu görevinden kendi isteğiyle ayrılarak üniversitedeki görevine döndü. === Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Başdanışmanı === === TCDD Genel Müdürlüğü === * Ankara - Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Projesi / 2002 * İlk yerli tren yolu rayı üretimi / 2002 * Resmi İnternet Sitesi * Bugün Gazetesi Köşe Yazıları * Gazete Habertürk Köşe Yazıları * Facebook Sayfası * 23 Haziran 2010 Habertürk * [1] == Dış bağlantılar == * Resmi İnternet Sitesi * Bugün Gazetesi Köşe Yazıları * Facebook Sayfası

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar