Vedat Tek

I. Ulusal. Mimarlık üslubunun önde gelen temsilcilerinden Mehmet Vedat Tek 9 Mayıs'ta İstanbul’da öldü.

I. Ulusal. Mimarlık üslubunun önde gelen temsilcilerinden Mehmet Vedat Tek 9 Mayıs'ta İstanbul’da öldü. 1873 İstanbul doğumlu olan Vedat Bey mimarlık öğrenimini Paris'te Ecole Nationale des Beaux Arts'da tamamladı. Okulun Roma Ödülü bursu için açtığı yarışmaya hazırladığı çalışma nedeniyle Legion d'honneur nişanıyla ödüllendirildi. 1898' de İstanbul'a döndü ve kendi mimarlık bürosunu açtı. Kastamonu Hükümet Konağı için gerçekleştirdiği projeyle tanındı. 1899'da Belediye Fen Işleri Kurulu başkanlığı görevine getirildi ve bu görevin yanı sıra Sanayi-i Nefise Mektebi'nde (Güzel Sanatlar Akademisi) mimarlık tarihi dersleri vermeye başladı. 1905' te atandığı Posta ve Telgraf Nezareti baş mimarlığı görevindeyken Sirkeci'deki Posta ve Telgraf Nezareti binasını (Büyük Postane) tamamladı. 1909'da V. Mehmet Reşat tarafından saray başmimarlığına atandı. 1909-1910 yılları arasında Sultanahmet'teki Tapu ve Kadostro binasını yaptı. 1913'te Harbiye Nezareti başmimarlığına atanan Vedat Bey, o dönemde konut bölgesi olarak geliştirilen Nişantaşı'nda iki konak inşa etti. Biri günümüze ulaşan bu yapılar, dönemin ve Vedat Bey'in mimari yaklaşımını açık bir biçimde yansıtması bakımından önemlidir. Vedat Bey Cumhuriyetin ilanından sonnra Ankara'ya gitti ve Çankaya'daki Gazi Köşkü'nün (günümüzde Gazi Müzesi) onarımını yaptı. 1924-1925 yıllarında Halk Fırkası Kulübü olarak kurulan ve bittikten sonra ikinci TBMM binası olarak kullanılan yapıyı inşa etti. 1925'te İstanbul'a döndü ve 1930'a değin Sanayi-i Nefise Mektebi'ndeki görevini sürdürdü. Diğer yandan Yüksek Mühendis Mektebi'nde (İstanbul Teknik Üniversitesi) ders verdi ve çeşitli yayın organlarında güncel mimarlık ve kent tasarımı konularında yazılar yayımladı. Osmanlı-Türk mimarlığının kemer, kubbe, saçak ve çini duvar gibi öğelerinden yararlanarak I. Ulusal Mimarlık üslubunun biçimsel ve kuramsal temelini oluşturan Tek'in gerçekleştirdiği diğer yapılar arasında, İstanbul'da Eminönü'ndeki Liman Hanı(1912), Karaköy'deki Muradiye Hanı (1915), Haydarpaşa ve Moda iskeleleri (1915-1917), Fatih'teki Tayyare Şehitleri Anıtı (1916) ve 1930'lu yıllarda Nişantaşı' nda inşa ettiği Yayla, Azim ve Güneş apartmanları sayılabilir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Vedat Tek
Vedat Tek