Vedûd (Arapça الودود), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

VEDUD (türkçe) anlamı
1. Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen. Cenâb-ı Hak.(Vedud ismine mazhar olan muhakkıkin-i evliya: Bütün kâinatın mâyesi
2. muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve câzibe kanunları
3. muhabbettendir. demişler.) (Vedud ismine mazhar bir kısım evliya: Cennet'i istemiyoruz
4. bir lem'a-yı muhabbet-i İlâhiye ebeden bize kâfidir
5. demişler. S.)
VEDUD (türkçe) anlamı
6. (Arapça) Erkek ismi 1. Çok muhabbetli
7. çok şefkatli. 2. Allah'ın isimlerinden. İyi kullarını sevip onlara rahmet ve rızasını irade eden yüce Allah. -(bkz. Abdülvedud). Kur'an'da Hud
8. ayet 9
9. Buruc
10. ayet 14'te zikredilmiştir.

Vedud hakkında bilgiler

vedud ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Vedud

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Emine Vedud

Amina Wadud-Muhsin (Türkçede Emine Vedud-Muhsin), (1952-...) Amerikalı feminist yazar.

Vedud (din)

İslâm dininde Allah`ın 99 isminden biri. Çok şefkatli, muhabbetli, salih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızasına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya yegâne lâyık olandır. Sevgi ve dostluk hissini yaratandır.

İslamcı Feminizm

İslamcı Feminizm, modern düşün hayatında yer bulmaya başlayan hibrid ideolojilerin bir örneğidir. İslami paradigma içinde dile getirilen feminist söylem ve uygulamalar bütününe verilen isimdir. İslam felsefesinde tüm insanların eşit olduğu söylenirken, İslam alemindeki ...

Esma-i Hüsna

Esma-i Hüsna Allahü tealanın Ünlü 99 ismi. Allahü tealanın isimleri çoktur. Bunlardan doksan dokuzu Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde bildirildi. Allahü tealanın isimleri Tevkifidir. Yani, İslamiyette bildirilen isimleri söylemeye izin verilmiştir. Bunlardan başkasını ...

Allah'ın 99 Ismi

Allah’ın isimleri ya da Allah'ın 99 ismi (Arapça:اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى, El Esmâ ül Hüsnâ / En Güzel İsimler), İslam inancında Kur’an ve hadislerde Allah’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah'ı ifâde amacıyla ...

Allah'ın Adları

Allah'ın adları, Allah'ı anmak için kullanılan isimlere verilen genel addır. Allah İslam dinindeki ''Tanrı'' için kullanılan ana isimdir ve bu ismin Allah'ın tüm sıfatlarını beraberinde bulundurduğuna inanılır. Allah'ın 99 adı öteki adıyla Esma-ül Hüsna (zaman zaman ...