Vehbi Hac��Kadiro��Lu

Sünbülzade Vehbî

Sünbülzade Vehbî (1718?, Maraş - 29 Nisan 1809, İstanbul), 18. yüzyılın dîvan şairlerindendir. Asıl adı Mehmet olup, Maraş`ta `Sünbülzadeler` olarak anılan ailenin bireylerindendir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1789 yılında Şeyhülislâm...

Vehbi Koç

Vehbi Koç (1901-1996) 20 Temmuz 1901 yılında Ankara'nın Çoraklık semtinde doğdu. Babası Koçzade Hacı Mustafa Efendi (1874-1928), annesi Kütükçüzade Hacı Rıfat Efendi'nin kızı Fatma Hanım (ölümü 1963). Baba tarafından üç asırlık, anne tarafından Hacı Bayra...

ISO 639:h

Hacı Ömer Lütfü Efendi

Hacı Ömer Lütfü (d. 13 Ocak 1870, Prizren / Osmanlı İmparatorluğu - ö. 25 Ekim 1928 Prizren / Yugoslavya Krallığı) Türk edebiyatçı. Bazı yayınlarda Hacı Ömer Lütfi olarak da geçer.

vehbi

TBMM 1. Dönem Konya milletvekilleri listesi

Abdülhalim Çelebi Arif Baysal Hacı Bekir Sümer Hulusi Göksu Kazım Hüsnü Bey Mehmet Vehbi Çelik Musa Kazım Onar Ömer Vehbi Büyükyalvaç Refik Koraltan Rıfat

Bingöl (il)

Bingöl, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

Kadir Has

1921 yılında Nuri-Zekiye Hasoğlu'nun çocukları olarak Kayseri'de doğdu. 1942 yılında Boğaziçi Lisesi'nden mezun oldu. Kayseri'nin tanınmış ailesi ve eşrafından olan Mehmet-Şehime Germirli'nin kızı Rezan Hasoğlu ile

temettü

Ortakların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır.

Mîkât

mîkât, (Arapça: ميقات, ), Sözlükte bir iş için belirlenen zaman ve yer anlamına gelir ve bir hac terimi olarak ihrama girme yeri ve ihrama girme zamanı demektir.