Velî: Allah'ın sıfatlarından

Veli

} *Velí: Allah'ın sıfatlarından *Veli: Allah dostu.

veli

(Arapça) Erkek ismi 1. Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan, hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse. 2. Dost, yakın. 3. Allah'ın sevgili kulu, ermiş evliya. Allah'ın isimlerinden. (bkz. Abdulveli).

veli

Osmanlıca veli kelimesinin Türkçe karşılığı.
Sahib, mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza eden. * Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse. * Sıddık. * Baba. Babanın babası, cedde de denir. * Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât. Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât. * Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi.

veli

bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse.
ermiş, eren, evliya.

veli

Türkçe veli kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Latvian mythology] v. veil, cover, mist, cloud, dim, conceal, shroud
n. veil, film, shroud, cover, gauze, velum
n. conservator, curator, custodian, guardian, patron

veli

Türkçe veli kelimesinin Fransızca karşılığı.
(okul) correspondant/e [le][la]

veli

Türkçe veli kelimesinin Almanca karşılığı.
Erziehungsberechtigte(r), Vormund

Yanıtlar